Ağ Tasarımı

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDHTML

JAVA SCRIPT İLE DHTML

Bu kısımda Javascript ile Katman(layer) özelliklerinin nasıl değiştirilebileceğini göreceğiz. Javascript bize Html sayfamızı oluşturan önemli unsurlardan biri olan layer(katman) ların tüm özelliklerini değiştirmemize olanak sağlar. Ayrıca hemen her yerde gördüğünüz resim değiştirme tekniğini de göreceğiz.

Katman Özelliklerini Değiştirme

İşe katman nedir sorusuyla başlayalım. Katman adı üzerinde sayfamızın üzerinde ne sayfadan bağımsız ne de her yönüyle sayfamıza bağlı bir unsurdur. Katman kullanarak istediğimiz herhangi bir yapıyı (yazı,resim,video,form) sayfamızın istediğimiz yerine koordinatları vermek koşulu ile yerleştirebiliriz. Zaten katmanın kullanım alanı en çok budur. Şimdi bir katman oluşturalım ve değiştirilebilir özelliklerini görelim.

	<html>
	<head><title>Layer</title></head>
	<body>
	<div id="denem" style="position:absolute ; left:100px ; top:200px;
	width:300px ; height:400px ; visibility:visible">
	Su anda bir katman(layer)in icerisindeyim
	</div>
	</body>
	</html>

Layer oluşturmak istediğinizde

etiketi ile başlar
etiketi ile kodunuz tamamlarsınız. Şimdi katman özelliklerine geçelim :

id : Katmanın ismi
style : Katmanın özelliklerini belirtmek için
absolute : Katmanın koordinatlarının kesin olacağını belirler
left : Katmanın soldan kaç piksel sonra başlayacağını belirler
top : Katmanın üstten kaç piksel sonra başlayacağını belirler
width : Katmanın kaç piksel genişliğinde olacağını belirler
height : Katmanın kaç piksel boyunda olacağını belirler
visibility : Katmanın görünür mü görünmez mi olacağını belirler

Şimdi de Javascript komutlarıyla bu özelliklerin nasıl değiştirildiğini görelim. Fakat burada karşımıza bir sorun çıkmakta. Internet Explorer ve Netscape tarayıcılarının doküman nesne modelleri farklı olduğundan katmana ulaşma teknikleri de farklıdır. Internet Explorer kod tekniği :
katman_adı.style.değiştirilmesi_istenen_özellik=yeni_değer;

Örnek :

deneme.style.left=50px;

Netscape Navigator kod tekniği :
document.katman_adı.değiştirilmesi_istenen_özellik=yeni_değer;

Örnek :

document.deneme.left=50px;

Şimdi bir örnekle bir katmanın yerinin nasıl değiştirilebileceğini görelim.

	<html>
	<head><title>Katman</title>
	<script language="javascript1.2">
	<!--
	function tara()
	{ var tarayici= navigator.appName
	if (tarayici=="Netscape") degisim = document.katman;
	if (tarayici=="Microsoft Internet Explorer") degisim = katman.style; } 
	function hareket1() {
	degisim.left=100
	degisim.top=100 }
	function hareket2() {
	degisim.left=300
	degisim.top=300 }
	-->
	</script></head>
	<body onLoad="tara()">
	<div id="katman" style="position:absolute ; left:400px; top:10px">
	Bu katmanin yeri degisecek
	</div>
	<p><p><p>
	<a href="javascript:hareket1()">Burayı tıklayın ve katmanınız 100x100'e gitsin</a><br>
	<a href="javascript:hareket2()">Burayi tıklayın ve katmanınız 300x300' gitsin</a>
	</body></html>

Buradaki örnekte olduğu gibi sizde katmanın diğer özelliklerini (width,height) değiştirebilirsiniz. Fakat görünebilirlik özelliği için özel bir durum vardır. Katman özelliklerine erişimde olduğu gibi bu özellikte de Internet Explorer ve Netscape Navigator farklılıkları vardır.

Internet Expolorer için Görünebilirlik özelliği
Katmanı görünebilir kılmak için:
katman_adı.style.visibility="visible"
Katmanı gizleyebilmek için. katman_adı.style.visibility="hidden"

Netscape Navigator için Görünebilirlik özelliği Katmanı görünebilir kılmak için:
document.katman_adı.visibility="show"
Katmanı gizleyebilmek için. document.katman_adı.visibility="hide"

Şimdi de bununla ilgili bir örnek yapalım.

	<html>
	<head><title>>Katman</title>
	<script language="javascript1.2">
	<!--
	function sakla()
	{ var tarayici= navigator.appName
	if (tarayici=="Netscape") document.katman.visibility="hide"
	if (tarayici=="Microsoft Internet Explorer") katman.style.visibility="hidden" }
	function goster()
	{ var tarayici= navigator.appName
	if (tarayici=="Netscape") document.katman.visibility="show"
	if (tarayici=="Microsoft Internet Explorer") katman.style.visibility="visible" }
	-->
	</script></head>
	<body>
	<div id="katman" style="position:absolute ; left:400px; top:10px">
	Bu katmanin tikladiginizda yok olacak
	</div><p><p><p>
	<a href="javascript:sakla()">Burayi tiklayin ve katmaniniz yok olsun</a><br>
	<a href="javascript:goster()">Burayi tiklayin ve katmaniniz geri gelsin</a>
	</body></html>  

Sizde bu tıklama özelliklerin değil de onMouseOver ve onMouseOut olay yönlendiricilerini kullanarak çok daha güzel şeyler üretebilirsiniz.

 
Özlü Söz:
Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. - (Jean Paul Sartre)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Aynı zamanda, büyük uzmanlaşmalar,icatlar, ilerlemeler bu sayede olmaktadır. İş bölümü, insanlar arasındamevcut olan doğal ve tarihi bağlara, yeni bir çok kuvvetli bağlar ilâveetmiştir. Bu yeni bağlar, insanlara birbirlerinin eksiklerinitamamlatan, yalnız bugünü değil, yarını da sağlamaya çalışan bağlardır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü