Bilimciler

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilimciler

Ekinci, Ekrem


949 yılında Karaman’da doğan Ekrem Ekinci, Konya Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Belfast Area High School, Maine-ABD’de bitirdi. Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1971 yılında lisans derecesini alan Ekinci, Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde sırasıyla 1972 ve 1976 yıllarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne asistan olarak giren Ekinci, 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1984-1987 yılları arasında İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı ve 1988-2000 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevinde bulunan Ekinci, 2000-2002 yılları arasında İTÜ Gıda Mühendisliği Kurucu Başkanlığını yürüttü. 1997-2000 arasında İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı, 2000-2002 yılları arasında araştırma endüstriyel ilişkiler ve döner sermayeden sorumlu İTÜ Rektör Yardımcılığı görevinde bulunan Ekinci halen, İTÜ Senato Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜBİTAK’ta çeşitli görevlerde bulunan, 1983-1985 yıllarında Makina ve Enerji Sistemleri Bölümü’ne akışkan yataklı yakma sistemleri konusunda danışmanlık yapan, 2001 yılında MAM Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü’ne danışman olan Ekinci, aynı bölümde 2002-2004 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yaptı. 1998-2000 yıları arasında MAM Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ekinci, 2000 yılından bu yana MAM Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu’nda da 2002 yılından bu yana üyelik yapmaktadır. Ekinci, Çimento Müstahsiller Birliği Kalite ve Çevre Kurulu Başkanlığını 1997 yılındaki kuruluşundan itibaren sürdürmektedir.

“Middle East Forum” dergisi editörlüğü, “Fuel” ve “Fuel Processing Technology” dergileri yayın kurulu üyeliği, “Arı Bulletin of the İstanbul Technical University” editörler kurulu üyeliği, “İTÜ Dergisi” yayın kurulu üyeliği, “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” alan editörlüğü, “Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi” danışman editörler kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Ekinci’nin hakemli uluslararası dergilerde 75, uluslararası kongrelerde 90’ın üzerinde yayını mevcuttur. 4 mesleki kitabın yazarları arasında yer alan, 13 kitap için bölüm yazan Ekinci, hepsi bor konusunda olmak üzere, diğerleri ile birlikte 6 adet Türk patenti sahibidir.

“Institute of Energy” üyesi, “Türk Katı Atık Kontrol ve Arıtım Milli Komitesi” ve “Hava Kirliliği Türk Milli Komitesi” kurucu üyelerinden olan Ekinci, Eylül 2001 yılı “Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Bilim Ödülü” sahibidir. Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ, Eylül 1997’den bu yana TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir.


 
Özlü Söz:
Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer. - (Zemahşeri)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü