Bilim adamları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilim adamları

Ekinci, Ekrem


949 yılında Karaman’da doğan Ekrem Ekinci, Konya Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Belfast Area High School, Maine-ABD’de bitirdi. Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1971 yılında lisans derecesini alan Ekinci, Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde sırasıyla 1972 ve 1976 yıllarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne asistan olarak giren Ekinci, 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1984-1987 yılları arasında İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı ve 1988-2000 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevinde bulunan Ekinci, 2000-2002 yılları arasında İTÜ Gıda Mühendisliği Kurucu Başkanlığını yürüttü. 1997-2000 arasında İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı, 2000-2002 yılları arasında araştırma endüstriyel ilişkiler ve döner sermayeden sorumlu İTÜ Rektör Yardımcılığı görevinde bulunan Ekinci halen, İTÜ Senato Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜBİTAK’ta çeşitli görevlerde bulunan, 1983-1985 yıllarında Makina ve Enerji Sistemleri Bölümü’ne akışkan yataklı yakma sistemleri konusunda danışmanlık yapan, 2001 yılında MAM Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü’ne danışman olan Ekinci, aynı bölümde 2002-2004 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yaptı. 1998-2000 yıları arasında MAM Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ekinci, 2000 yılından bu yana MAM Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu’nda da 2002 yılından bu yana üyelik yapmaktadır. Ekinci, Çimento Müstahsiller Birliği Kalite ve Çevre Kurulu Başkanlığını 1997 yılındaki kuruluşundan itibaren sürdürmektedir.

“Middle East Forum” dergisi editörlüğü, “Fuel” ve “Fuel Processing Technology” dergileri yayın kurulu üyeliği, “Arı Bulletin of the İstanbul Technical University” editörler kurulu üyeliği, “İTÜ Dergisi” yayın kurulu üyeliği, “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” alan editörlüğü, “Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi” danışman editörler kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Ekinci’nin hakemli uluslararası dergilerde 75, uluslararası kongrelerde 90’ın üzerinde yayını mevcuttur. 4 mesleki kitabın yazarları arasında yer alan, 13 kitap için bölüm yazan Ekinci, hepsi bor konusunda olmak üzere, diğerleri ile birlikte 6 adet Türk patenti sahibidir.

“Institute of Energy” üyesi, “Türk Katı Atık Kontrol ve Arıtım Milli Komitesi” ve “Hava Kirliliği Türk Milli Komitesi” kurucu üyelerinden olan Ekinci, Eylül 2001 yılı “Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Bilim Ödülü” sahibidir. Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ, Eylül 1997’den bu yana TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir.


 
Özlü Söz:
İnsan, en az bildiği şeye en çok inanır. - (Montaigne)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bir toplumun ortak ve genel hisleri ve fikirleri vardır. Toplumlarınkıymetleri, medenileşme dereceleri, arzu ve eğilimleri ancak bu genelduygu ve düşüncelerin meydana geliş ve açığa çıkış derecesiyleanlaşılabilir. Bir topluluğu yöneten insanlar için toplumun talihi üzerinde hüküm vermek durumunda bulunan dostlar veya düşmanlar içinölçü, bu toplumun düşüncelerinden (kamuoyundan) anlaşılan yetenek vedeğerdir. Bundan dolayı milletler kamuoylarını dünyaya tanıtmakzorunluluğundadır. Bütün dünya kamuoyunun öğrenilmesi ise hayatın düzene konması için şüphesiz lazımdır. Bu hususta ise mevcut araçlarınbirincisi ve en önemlisi basındır. Basın milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve ona doğru yolu göstermede, bir milletin muhtaçolduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin hedefi mutluluk olanortak yönde yürümesinin sağlanmasında, basın başlı başına bir kuvvet,bir okul, yol göstericidir. Önemi ve yüceliği medeniyet dünyasında açıklık kazanan basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi, bukonuda sarfedeceği çalışmayı millet için yapmakla sorumlu hayırlıhizmetlerin baş tarafına koyması yüce meclisin kesinlikle isteyeceği hususlardandır. (1922)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü