Bilim adamları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilim adamları

Hertz, Heinrich Rudolf


2 Şubat 1857-1 Ocak 1894. Radyo dalgalarını üreterek bunları yayınlamayı ve almayı ilk kez başaran Alman fizikçidir.

Doktora çalışmasını Berlin üniversitesi'nde Hermann von Helmoholtz'un yanında üstün başarıyla tamamlayan hertz, 1883'te James Clerk Maxwell'inelektromagnetizma kuramı üzerine çalışmaya başladı.

1885-89 arasında , Kalsruhe Politeknik'te profesör olduğu sırada, elektromagnetik dalgaları labaratuvarda üretmeyi ve bu dalgaların boylarını ve hızlarını ölçmeyi başardı. Elektromagnetik dalgaların titreşim olma niteliğinin ve yansıma, kırılma gibi özelliklerinin ışık ve ısı dalgalarıyla özdeş olduğunu gösterdi; böylece ışık ve ısının elektromagnetik ışıma biçimleri olduğunu hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlemiş oldu. 1899'da Bonn Üniversitesi'nde fizik profesörlüğüne atanan Hertz, düşük basınçlı gazlarda elektirik boşalması üzerine araştırmalar yaptı.

(1857-1894) Heinrich Hertz, 22 Şubat 1857'de Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Radyo dalgalarını üreterek bunları yayımlamayı ve almayı ilk kez başaran fizikçidir. Doktora çalışmasını Berlin Üniversitesi'nde Hermann von Helmholtz'un yanında üstün başarıyla tamamlayan Hertz, 1883'te J.Clerk Maxwell'in elektromagnetizma kuramı üzerinde çalışmaya başladı. 1885-1889 arasında Karlsruhe Politeknik'te profesör olduğu sırada, elektromagnetik dalgaları laboratuarda üretmeyi ve bu dalgaların boyları ile hızlarını ölçmeyi başardı. Elektromagnetik dalgaların titreşim hareketi olma niteliğinin ve yansıma, kırılma gibi özelliklerinin ışık ve ısı dalgalarıyla özdeş olduğunu gösterdi. Böylece ışık ve ısının elektromagnetik ışıma biçimleri olduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlemiş oldu. 1889'da Bonn Üniversitesi'nde fizik profesörlüğüne atanan Hertz, düşük basınçlı gazlarda elektrik boşalması üzerine araştırmalar yaptı.

Hertz: Hertz, fizikte saniyedeki çevrim sayısını ifade eden bir birim adı olarak kullanılmaktadır. Düzenli bir biçimde periyodik olarak değişen her olgunun frekansı, Hertz birimiyle ifade edilebilir ama bu birim daha çok, alternatif elektrik akımları, elektromagnetik dalgalar ve ses için kullanılır. Uluslararası birimler sisteminde (SI) yer alan hertz birimi "Hz" olarak kısaltılmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan Hertz birimi yerine "saniyedeki çevrim sayısı" ifadesi de kullanılmaktadır. 1012 Hz'e eşit olan Fresnel, çok seyrek de olsa kullanılan birimlerdendir.

Başlıca eserleri: Untr-ersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft (elektirikkuvvetlerinin dağılımı üzerine araştırmalar)


 
Özlü Söz:
Herkes kendi kişiliğinin yıldızıdır, bütün iş ve davranışlarımız ya iyilik ya da kötülük içindir. - (M. Arnold)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Kadınlarımızın her millette olduğu gibi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksekönemi olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Bizim milletimizde kadın eskidenbu önemi hakikaten en yüksek derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız veonların anaları tarihin, olayların şahitliği ile ispatlanmıştır ki,gerçekten yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardansayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve en önemlisi kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi. Gerçekten Türk Milleti'nin bütün dünyada, yalnız Asya'da değil Avrupa'da bile büyük ezici gücünü göstermişolması, görkemli savaşlar yapmış bulunması, hep böyle kıymetli ataların faziletli evlatlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarının ruhuna mertlik ve fazilet aşılaması sayesinde olmuştur. (1923)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü