Bilim adamları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilim adamları

Jordan, Ernst Pascual


rnst Pascual Jordan (d. 18 Ekim 1902, Hannover, Almanya - ö. 31 Temmuz 1980, Hamburg, Almanya), Alman fizikçi ve politikacıdır. Kuantum fiziğine yaptığı katkılarla tanınır. Max Born ve Werner Heisenberg ile birlikte kuantum mekaniği üzerine önemli makaleler yazdı.

1933 yılında önce Nazi partisine, sonra da partinin askeri örgütü olan Sturmabteilung'a (SA) katıldı. Savaştan sonra 1953 yılında akademik kariyerine döndü. Hemen ardından yeniden politikaya girerek Hıristiyan Demokrat partiden milletvekili oldu. 1957 yılında Alman ordusunun taktik nükleer silahlarla donatılmasını savundu. Nazi partisine katılmamış olsa, Max Born'a verilen 1954 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaşmış olacağı iddia edilmiştir.


 
Özlü Söz:
Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. - (William Whately)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
İyice bilinmesi gerekir ki, gazeteler okul kitapları değildir. Aşağılıkinsanların para ile yaptırdıkları basın mücadeleleri vardır. En adiyalanları yaymada basının kullanıldığı olmuştur. Basıbn ve fikirhürriyetinin karşılaştığı başka tehlikeler de vardır. Basının ve hattafikir derneklerinin, milli hükümetin tesirinden kurtularak, siyasi veyaekonomik gizli amaçlara alet olmasından korkulur. Basının para ilesatın alınabilmesi, uluslararası yüksek para aleminin basın üzerindegizli tesiri veyahut sadece yabancı devletlerin örtülü ödeneklerininetkisi, işte bunların kamuoyunu kandırma ve yanıltmasından tamamıylakorkulur. Fakat, hürriyetten çıkacak bu kötülükler asla çaresizdeğildir. İlk önce basın hürriyetine yasal bir sınır çizilir. İkinciolarak gazeteler, özel bir teşkilat kurarak bununla kendi üzerlerindeahlaki bir tesir meydana getirirler. İlk zamanlarda, bir işten başkabir şey olmayan gazetecilik, sosyal bir müessese haline gelebilir.Bundan başk, halkın fikrî ve siyasi terbiyesi de bir güvencedir. Halk,çeşitli gazeteleri okumaya ve onları birbirleriyle kontrol etmeye vegazeteci yalanlarına inanmamaya alışır. Bütün bunların üstünde, herşeyin açık olması sayesinde iyi niyetin gelişeceğini ve çok önemlimeseleler üzerinde iyi niyet sahibi insanların daima çoğunluğuoluşturacağını kabul etmek uygun olur. Çünkü, "Her zaman dünyanınyarısını ve bir zaman dünyanın hepsini aldatmak mümkündür. Fakat, bütündünyayı her zaman aldatmak mümkün değildir." Tecrübe göstermiştir ki,insanların herşeyi söylemelerini önlemek asla mümkün değildir. Fakat,milli terbiye ve büyük manevi kuvvetlere karşı hükümetin uygunşekildeki hareketi sayesinde, isyankâr fikirlerin yayılmasına müsaadeetmeyecek sosyal bir çevre yaratmak mümkündür. Her halde, herşeyinsöylenmesine müsaade etmek ve bunun karşısında söyleyenlerin hareketegeçmesini bekleyerek tedbir almakla yetinmek anlamsızdır. Bütün halkınharekete geçtiği gün, onları durduracak kuvvet yoktur. Doğal olarak birsağlığı koruma olduğu gibi, sosyal bir sağlığı koruma da vardır. Herikisi aynı prensibe dayanır. Maddi mikropları yoketmek mümkün olmadığıgibi, manevi mikropları da yok etmek mümkün değildir. Fakat, şahsın vücudunda fizyolojik bir sağlık yaratmak mümkün olduğu gibi, sosyalbünyede de manevi bir sağlık yaratmak, bu şekilde bir direnç ortamı hazırlamak mümkündür. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü