Bilimciler

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Dersler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilimciler

Maxwell, James Clerk


831-1879. Elektromagetizma kuramını geliştiren İskoçyalı fizikçi 20. Fiziğini etkileyen fizikçilerin en büyüğü olan Maxwell bilime katkılarının önemi açısından Newton ve Einstein ile eşdüzeyde kabul edilir.

''Maxwell o günedeğin bulunmuş olan elektrik ve mağnetizma yasalarını bir bütünlük içinde matematiksel bir yapıya kavuşturdu. Değişken elektrik ve mağnetik alanların birbirinden ayrı olarak varolamayacağını gösterdi. Elektromanyetik alan ve dalga kavramını ortaya koydu. Maxwell'in ,varlığını matematiksel olarak kanıtladığı elektromanyetik dalgalar, ancak onun ölümünden 9 yıl sonra 1888'de Alman fizikçi H.Hertz tarafından deneysel olarak elde edildi.''

İskoç matematikçi ve fizikçi. 1841-1847 arası Edinburg Academy'de öğrenim gördü. Henüz 15 yaşındayken, Edinburg Royal Society'ye oval eğrilerin tanımına ilişkin ilk makalesini sundu. 1847'de Edinburg Üniversitesin'e geçti. 1854'te bu üniversiteye bağlı Trinty Collage'in matemetik bölümünü bitrip aynı kurumda 1855'te öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.Ertesi yıl İskoçya'nın Aberdeen kentindeki Marischal Collage'de doğa felsefesi profesörlüğüne getirildi.

Daha sonra Londra'daki King's Collage'e geçti. 1865'ten başlayarak tümüyle bilimsel araştırmalara yöneldi. 1871'de Cambridge Üniversitesi'nde yeni kurulan Deneysel Fizik Kürsüsü profesörlüğünü ve Cavendish Labaratuvarı'nın yöneticiliğini üstlendi. teori alanındaki katkılarıyla 19. yy fiziğnin en büyük adlarından biri olan Maxwell, bir gazdaki moleküllerin hız dağılımını, yani hızları ısfırdan maxsimuma dek belirli hız aralıklarına düşen moleküllerin sayısını saptama sorununu 1860'ta çözümledi.

1871'de Avusturyalı fizikçi Boltzmann tarafından genelleştirilen ve gaz moleküllerinin istatiksel enerji dağılımını veren yasa, bügün Maxwell-Boltzmann istatistiği adıyla bilinir. Maxwell'in geliştirdiği ve gazların sıcaklık, entropi, basınç ve hacimlerine bağlı olarak termodinamik fonksiyonlarını ifade eden dört eşitlikte bu gün Maxwell Denklemleri adıyla anılmaktadır.

Maxwell'in en önemli çalışması magnetizma konusundadır. Maxwell o güne kadar bulunmuş olan elektirik ve magnetizma yasalarını bir bütünlük içerisinde matematiksel bir yapıya kavuşturmuştur. Değişken elektirik ve mahgnetik alanların birbirlerinden ayrı olarak var olamayacağını gösterdi. Elektromanyetik alan ve dalga kavramlarını ortaya koydu. Işığında elektrmagnetik bir dalga olduğunu söyleyerek, elektirik, magnetizma ve optiği tek bir temele oturttu. CGS (santimetre, gram, saniye) birimler sisteminde magnetik akı birimi, onun anısına Maxwell olarak adlandırıldı.

Maxwelin varlığını matematiksel olarak kanıtladığı elektromagnetik dalgaları, ancak onun ölümünden 9 yıl sonra, 1888'de Alman fizikçi H.Hertz tarafındn deneysel olarak elde edildi. Maxwell'in 1873'te teorik olarak kanıtladığı, bir elektromagnetik dalganın çarptığı yüzeyde bir basınç oluşturacağı gerçeği de 1900'de Rus fizikçi Lebedev tarafından deneysel olarak doğrulandı. Einstein'ın görelilik teorisi, hemen hemen tüm fiziği temelinden sarsarken, Maxwell denklemleri geçerliliğini tümüyle korumaktadır.


 
Özlü Söz:
Bana bir dayanak gösterin, Dünya'yı yerinden oynatayım. - (Archimedes)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
? Her zoraki çalışma, sert ve ağır gelir. İnsanın çalışmaktan hoşlanması ve zevk duyması için, mesleğini, yeteneklerine uygun ve kuvveti ileuyumlu olarak seçmiş olması lazımdır. Bu nedenle, gençlikte en önemlimesele meslek seçimidir. Kişisel mutluluk ve aynı zamanda sosyal çıkar,buna bağlıdır. Herkes, yeteneği ile uyumlu bir mevkide bulunmalıdır. Genellikle, bir mesleğin görünüşteki faydalarına kapılan bir genç ovazifenin zorluklarıyla uyumlu bir şekilde yeteneklerini geliştirememişise, çok fazla ve faydasız çalışmaya mecbur olur. Ya hiç başarılıolamaz veya aşağı bir derecede kalır ve kendinden de memnun olmaz. Bundan fazla olarak, başkasının daha yararlı olacağı bir mevki itutmakla, haksızlık etmiş olur. Gençler, kıskançlıktan ve başkalarının elde ettikleri parlak sonuçlar hayalinden sakınılmalıdır. Tedbirli olmave sosyal vazife kaygusu bunu gerektirir. Biri subay üniformasının sırmaları hoşuna gittiği için asker olmak ister, birdiğeri de, bir yazarın veya bir ressamın kazandığı servet ve şöhretgözlerini kamaştırdığından, zeka ve öğrenimini gözönüne almadan, yazarveya sanatkâr olmak isterse, bu gibi hareketlerin sonucu genellikle hayal kırıklığıdır. Diğer bir görüşle bu gibiler, toplum için kaybolmuş kuvvetlerdir. Bunlar daha iyi idare olunsalardı, kendilerinin hayatıkurtarılmış ve insanlığın mutluluğu arttırılmış olurdu. Her haldemantıklı ve doğal olan şudur. Herkes, kendi yeteneğine göre bir iştutmalıdır. Her işte insanın kıymeti belli olur. İşini iyi yapmanın bulunduğu durum ne olursa olsun, o iyi bir adam olabilir. İnsan,kendine göre bir mesleğe girmeyip de diğerine girmekle, hürriyetini kısıtlar ve sanıldığından fazla geleceğini yanlış tesbit eder. Zira,sapılan bir yol kolayca terk edilemez. Her mesleğin gerekleri, âdetleri ve inançları vardır. Bunlara, insan zorunlu olarak bağımlı olur. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü