Bilimciler

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilimciler

Maxwell, James Clerk


831-1879. Elektromagetizma kuramını geliştiren İskoçyalı fizikçi 20. Fiziğini etkileyen fizikçilerin en büyüğü olan Maxwell bilime katkılarının önemi açısından Newton ve Einstein ile eşdüzeyde kabul edilir.

''Maxwell o günedeğin bulunmuş olan elektrik ve mağnetizma yasalarını bir bütünlük içinde matematiksel bir yapıya kavuşturdu. Değişken elektrik ve mağnetik alanların birbirinden ayrı olarak varolamayacağını gösterdi. Elektromanyetik alan ve dalga kavramını ortaya koydu. Maxwell'in ,varlığını matematiksel olarak kanıtladığı elektromanyetik dalgalar, ancak onun ölümünden 9 yıl sonra 1888'de Alman fizikçi H.Hertz tarafından deneysel olarak elde edildi.''

İskoç matematikçi ve fizikçi. 1841-1847 arası Edinburg Academy'de öğrenim gördü. Henüz 15 yaşındayken, Edinburg Royal Society'ye oval eğrilerin tanımına ilişkin ilk makalesini sundu. 1847'de Edinburg Üniversitesin'e geçti. 1854'te bu üniversiteye bağlı Trinty Collage'in matemetik bölümünü bitrip aynı kurumda 1855'te öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.Ertesi yıl İskoçya'nın Aberdeen kentindeki Marischal Collage'de doğa felsefesi profesörlüğüne getirildi.

Daha sonra Londra'daki King's Collage'e geçti. 1865'ten başlayarak tümüyle bilimsel araştırmalara yöneldi. 1871'de Cambridge Üniversitesi'nde yeni kurulan Deneysel Fizik Kürsüsü profesörlüğünü ve Cavendish Labaratuvarı'nın yöneticiliğini üstlendi. teori alanındaki katkılarıyla 19. yy fiziğnin en büyük adlarından biri olan Maxwell, bir gazdaki moleküllerin hız dağılımını, yani hızları ısfırdan maxsimuma dek belirli hız aralıklarına düşen moleküllerin sayısını saptama sorununu 1860'ta çözümledi.

1871'de Avusturyalı fizikçi Boltzmann tarafından genelleştirilen ve gaz moleküllerinin istatiksel enerji dağılımını veren yasa, bügün Maxwell-Boltzmann istatistiği adıyla bilinir. Maxwell'in geliştirdiği ve gazların sıcaklık, entropi, basınç ve hacimlerine bağlı olarak termodinamik fonksiyonlarını ifade eden dört eşitlikte bu gün Maxwell Denklemleri adıyla anılmaktadır.

Maxwell'in en önemli çalışması magnetizma konusundadır. Maxwell o güne kadar bulunmuş olan elektirik ve magnetizma yasalarını bir bütünlük içerisinde matematiksel bir yapıya kavuşturmuştur. Değişken elektirik ve mahgnetik alanların birbirlerinden ayrı olarak var olamayacağını gösterdi. Elektromanyetik alan ve dalga kavramlarını ortaya koydu. Işığında elektrmagnetik bir dalga olduğunu söyleyerek, elektirik, magnetizma ve optiği tek bir temele oturttu. CGS (santimetre, gram, saniye) birimler sisteminde magnetik akı birimi, onun anısına Maxwell olarak adlandırıldı.

Maxwelin varlığını matematiksel olarak kanıtladığı elektromagnetik dalgaları, ancak onun ölümünden 9 yıl sonra, 1888'de Alman fizikçi H.Hertz tarafındn deneysel olarak elde edildi. Maxwell'in 1873'te teorik olarak kanıtladığı, bir elektromagnetik dalganın çarptığı yüzeyde bir basınç oluşturacağı gerçeği de 1900'de Rus fizikçi Lebedev tarafından deneysel olarak doğrulandı. Einstein'ın görelilik teorisi, hemen hemen tüm fiziği temelinden sarsarken, Maxwell denklemleri geçerliliğini tümüyle korumaktadır.


 
Özlü Söz:
Başarı tek başına elde edilemez. Emeği dokunan herkesle mutluluğu paylaşanlar, daha büyük başarılara ulaşır. - (Dr. Faruk Bayülkem)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bu günkü çabamızın amacı, tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tamamıise ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsız olmayınca, o devletin bütün yaşamsal kuruluşlarında bağımsızlık felç olmuştur. Çünkü devletin her organı, ancak parasal (mali) kuvvet ile yaşar. (Mart 1922, TBMM)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü