Bilimciler

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBilimciler

Planck, Max Karl Ernst Ludwig


ax Karl Ernst Ludwig Planck, 23 Nisan 1858’de Almanyanın Kiel kentinde doğdu. Babası seçkin bir hukukçu ve hukuk profesörü olup Prusya’nın “Yurttaşlar Yasası”nı hazırlayanlar arsındaydı. Bilim ve kültürde mükemmellik, sağlam karakterlilik, koruyuculuk, ülkücülük, güvenilirlik ve cömertlik Planck’a ailesinden çok derin işlenmiş niteliklerdi. Babasının Münih Üniversitesi’nde görev alması üzerine ünlü Maximillian Gimnazyumu’nda öğrenime başaldı. Orada Hermann Müller adındaki bir öğretmeni fizik ve matematiğe derin ilgi duymasını sağladı. 17 yaşında gimnazyumu bitirdiğinde, klasik filoloji ya da müzik yerine fiziği seçmesinin sebebi, en büyük özgünlüğün fizikte olduğu vargısını edinmiş olmasıdır. Ancak, müzük hep hayatının önemli bir parçası olarak kaldı. Özellikle Schubert, Beethoven ve Brahms’ın eserlerinde sükûnet ve keyif buluyordu. Açık havada her gün yürüyüş yapmaktan hoşlandığı gibi ileri yaşlarına kadar dağlara tırmanmayı sürdürdü. 1874 yılı güz aylarında Münih Üniversitesi’ne girdi. wanderjahr/ gezinme yılını 1877-78’de Berlin Üniversitesi’nde geçirdi. Ancak, çoğu ünlü kimseler olan hocalarının hiç birisinin derslerinden pek zevk almadı. Gene de kendi entellektüel yetileriyle, özellikle hayran olduğu Rudolf Clausius’un termodinamik kitaplarını okudu. 1879’da Münih’te doktorasını, ertesi yıl da Habilitationsschrift/doçentlik sınavını vererek Berlin Üniversitesi’nde Privatdozent/öğretim görevlisi oldu. 1885’te de Kiel Üniversitesi’ne Professor extra ordinarius/doçent olarak öğretim üyesi yapıldı. 1889’da Kirchhoff’un ölümü üzerine Berlin’e çağırıldı, 1892’de Professor ordinarius/profesör oldu. Etkin yaşamı bundan sonra hep Berlin’de geçti. Planck öğrenimi için fiziği seçişini şu sözlerle dile getiriyor, ". . . kendimi bilime adamaya ilk kararım, insanların usavurmalarındaki yasaların çevremizdeki dünyadan edindiğimiz izlenim dizilerini yöneten yasalarla aynı olduğunu; dolayısıyla da salt usavurmayla insanın [dünyanın işleyişindeki] mekanizmaya ilişkin önseziler kazandıracağını keşfetmemin... doğrudan bir sonucuydu." Demek ki henüz kuramsal fiziğin bir disiplin olarak tanınmaya başlanmadığı bir dönemde kuramsal fizikçi olmaya karar vermişti. Fizik yasalarının varlığının ". . . dış dünyanın, insandan bağımsız olarak varolan, mutlak bir şey" ve "bu mutlaklığa uygulanan yasaların ardına düşmenin . . . hayatta peşine düşülebilecek en ulu amaç" olduğunu varsayıyordu. Onu ilk etkileyen yasa daha gimnazyumdayken hayranlıkla öğrendiği enerji korunumu yasasıydı. Bu, termodinamiğin birinci yasasından sonra üniversitede karşılaştığı entropi, yani termodinamiğin ikinci yasasının da doğanın mutlak bir yasası olduğuna kanısı derindi. Doktora tezini bu konuda yaptı. Eylem kuantumu adını vereceği h’ya götüren yolun başlangıcı da bu sayılabilir. Planck’ın 42 yaşındayken çözdüğü karacisim problemi ona 1918 yılı Nobel Fizik ödülünü ve daha bir çok onur ve ödül getirdi. Ancak o kuantum kuramından hep rahatsız oldu hattâ 1913 yılında Einstein’ın Berlin’de görev alması için yaptığı girişim sırasında yazdığı tavsiye mektubuna, bu konuda bayrağı kendisinden alarak epeyce ilerilere götüren Einstein’ın ilgili çalışmalarını ". . . o çapta bir insanın yapmasına göz yumulacak fantaziler . . ." olarak nitelemişti. (İlginçtir ki, Einstein’a da Nobel Ödülü, özel ve genel görelilik üzerine yaptığı devrimcil çalışmaları değil, bu fantazileri için verildi.) Yıllarca direndiği Boltzmann kuramını kullanmak zorunda kalmasını ise şöyle yorumladı: “. . . yeni bir bilimsel doğru, ona karşı olanların ikna edilerek ışığı görmeleri sağlanmakla değil, daha çok karşı olanların sonunda ölmeleri ve yeni bir kuşağın buna alışkın olarak yetişmesiyle olur.” Planck 1928 yılında emekli oldu. Yerine Schrödinger seçildi. Berlin’deki parlak fizik çalışma ortamı 1933’te Hitler rejimi başlayıncaya dek sürdü. Planck sonraki yıllarında felsefî, estetik ve teolojik konularda yazılar yazdı. 1912 yılında seçildiği Prusya Bilimler Akademisi başkanlığını 1938 yılına dek sürdürdü. Aynı zamanda 1930-37 yılları arasında, şimdi kendi adını taşıyan Kaiser Wilhelm Enstitüsü’nün de başkanlığını yürüttü. Adil davranışları, kişilik bütünlüğü ve bilgeliği, onun Hitler’e giderek yıkıcı ırkçı politikalarını değiştirmesi için uyarılarda bulunmasının ve rejim sırasında Almanya’yı terketmeyerek Alman fiziğinden ne kaldıysa korumaya çalışmasının temelindedir. Hayatında pek çok trajediyle karşılaştı. Önce 22 yıllık karısı öldü, sonra büyük oğlu I. Dünya Savaşı’nda, ikiz kızları ise peş peşe doğum yaparlarken öldüler. Bunlardan da acısı, küçük oğlunun 20 Mayıs 1944’te Hitler’e yapılan suikastla ilişkisi görülerek Gestapo tarafından öldürülmesidir. Kendisine yapılan, "Nazileri destekleyeceğini söylerse oğlunun affedileceği" önerisini ise Planck reddetti! Bu olaydan sonra hayata küsen Planck, savaştan sonra müttefiklerce, yaşadığı savaş bölgesinden alınarak Göttingen’e götürüldü. Orada 89 yaşında öldü.


 
Özlü Söz:
Kendi sınıfımın altında birisi ile evlendim. Zaten evlilik bütün kadınlar için böyledir... - (Nancy Astor)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Vatanın ve rejimin koruyucusu olmakla kalmayıp en geniş ve gerçek anlamı ile bir barışunsuru ve bir eğitim ve öğretim ocağı olan yenilmez ordumuzun... son sistem silah ve motorlu araçlarla donatılması yolundaki çalışmalara hız vermeliyiz. (1938)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü