Kavram Yanılgıları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKavram Yanılgıları

DEĞİŞKEN AKIM (AC)

  • Yükler devre etrafındaki tüm yönlerde devinir ve tekrar tüm yönlerden geri gelir.
  • Gerilim ve akım, doğru akım devrelerindeki gibi, sabit kalır.
  • Bir dönüştürücüde (transformatör) erke kaybolmaz.
  • Yükseltici bir dönüştürücü daha düşük girişe karşın size fazladan bir şeyler verir.
  • Dönüştürücüler doğru akım gerilimini değiştirmek için kullanılabilir.
  • Elektrik şirketleri evinizdeki akımlar için elektronlar üretir.
 
Özlü Söz:
İnsanların en hızlı öğrendiği zaman, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşıdıkları zamandır. - (Peter Senge)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Adliyenin yeniden düzenlenme ve teşkilatlanmasına verdiğimiz önemi, nasıl ifadeetsek azdır... Önemli olan nokta; adliye anlayışımızı, adlikanunlarımızı, adli teşkilatımızı, bizi şimdiye kadar şuurlu, şuursuzetki altında bulunduran, çağın gereklerine uymayan bağlaradan bir anönce kurtarmaktır. Millet, her gelişmiş memlekette olan adli ilerlemenin memleketin ihtiyaçlarına uygun olan esaslarını istiyor.Millet; süratli ve kesin adaleti sağlayan medeni usulleri istiyor. Milletin arzu ve ihtiyacına bağlı olarak adliyemizde her türlüetkilerden cesaretle silkinmek ve hızla ilerlemeye atılmakta aslatereddüt etmemek lazımdır. Medeni Hukuk'ta, Aile Hukuku'nda takipedeceimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır. Hukukta işleri oluruna bırakmak ve hurafelere bağlılık; milletlerin uyanmalarını engelleyen enağır bir kabustur. Türk Milleti, üzerinde kâbus bulunduramaz. (1924)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü