Kavram Yanılgıları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKavram Yanılgıları

DİNGİN ELEKTRİK

 • Devinim halindeki yüklü bir parçacık ivmelenirken her zaman bir alan çizgisini takip eder.
 • Bir yük bir alan çizgisi üzerinde değilse, kuvveti hissetmez.
 • Alan çizgileri gerçektir.
 • Coulomb yasası noktasal yük dışındaki yük sistemlerine de uygulanır.
 • Yüklü bir özdek sadece tek tür yüke (Pozitif veya negatif) sahiptir.
 • Elektrik alan ve kuvvet aynıdır ve aynı doğrultudadır.
 • Alan çizgileri bir yerde başlayıp başka bir yerde bitebilir.
 • (Bir ortamda) Belirli sayıda alan çizgileri vardır.
 • Belirlenecek bir şey yoksa alanlar da yoktur.
 • Bir yük olmasa da her noktada kuvvet vardır.
 • Alan çizgileri yüklerin devinim yörüngeleridir.
 • Elektrik kuvveti yerçekimi kuvveti ile aynıdır.
 • Alan çizgileri tam olarak pozitif yükten negatif yüke doğrudur ve devinimi ifade eder.
 • Alan çizgileri sadece iki boyutludur.
 • Yük süreklidir ve herhangi bir miktarda olabilir.
 • Bir elektron kütlesiz saf bir negatif yüktür.
 • Millikan deneyinde, yağ damlaları elektronlardır.
 • Millikan elektronun kütlesini ölçtü.
 • Elektriksel alan ile gerilim arasında hiç bir bağlantı yoktur.
 • Gerilim enerjidir.
 • Eş potansiyel eşit alan veya düzgün alan anlamındadır.
 • Yüksek voltaj kendine zarar verir.
 • Gerçek bir yükü bir eş potansiyelde hareket ettirmek için iş yapmak gerekir.
 • Yükler kendi kendilerine hareket eder.
 • Kıvılcımlar, bir elektrik alanın yükleri çekmesi durumunda oluşur.
 • Dingin elektrik durgun elektriktir.
 • Dingin elektrik sürtünme ile oluşur.
 • Dingin elektrik elektronlardan oluşur.
 • Nötr cisimlerde yük yoktur.
 • Bulutlar birbirlerine sürtünerek yüklenirler.
 • Yükler; ‘artı yük’ ve ‘eksi yük’ olarak adlandırılır.
 • Piller yük saklarlar.
 • Nemli hava iletkendir.
 • Elektrik, fiziksel bir büyüklüktür.
 • Elektrik bir enerji türüdür.
 • Piller ve jeneratörler elektrik üretir.
 • Dingin elektrik, elektrik akımının tersidir.
 • İletkenler, yüklerin geçmesine izin verirler.
 • Elektrik, ağırlıksızdır.
 
Özlü Söz:
Eğer erkekler bizim neye güldüğümüzü bilselerdi, bizimle hiç yatmazlardı. - (Erica Jong)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Her meslek, bazı yetenekler ve özel nitelikler ister. Bu şüphesizdir.Fakat, bazı ortak faziletler vardır ki, bunlar aynı zamanda kişininbaşarısı ve kendisine verilen işlerin iyi gitmesi için lazımdır. En astdereceden, en yukarıya kadar, genel koşullar aynıdır. Üstlere karşı özenle iş görme, doğruluk, saygılı olma, astlara karşı, iyi niyetve kabul edilen işte gayret, istikamet, ağızsıkılığı, bu gibi faziletler olmaksızın ne arkadaşlar arasında iyi ilişkiler olur ve nede iş başarılı olur. Meslek vazifesi, yalnız kişinin başarı ve güvenliğini değil, belki daha çok toplumun refahını ilgilendirir. Vatan bütün evlatlarının çalışması ile ve yardımı ile yaşar ve bundan başka toplumunu mekanizmasında faydasız hiçbir parça yoktur. Devleti idare eden bakanla, vatanın refahına elinin işi ile yardım eden sanatkâr arasında, yalnız küçük bir fark vardır, o da şudur. Birinin vazifesi, bir diğerininkinden daha önemlidir. Fakat her ikisinde de iyi yapılmak şartıyla, ahlaki değer aynıdır. Bundan dolayı, herkes kendisine düşen işten memnun olmalıdır. Mesleği ne olursa olsun, bir fayda sağlayacak ve bir vazife görecektir. İnsan, vazifesini cesaret, cüret, bağlılık ve namuslu olarak yapınca, elindn geleni yapmış olur. Aynı zamanda, bu vazifeyi diğerlerine karşı kıskanmadan yapmalıdır.Yolunda yalnız olmayacaksın, orada aynı hedefi takip eden başkaları ile beraber yürüyeceksin. Bu hayat yarışında diğerleri yetenekleri itibarıyla sizi geçebilirler. Bir başarı, elinizden kaçabilir. Bundan dolayı onlara kızmayınız ve elinizden geleni yapmışsanız, kendi kendinize de kızmayınız. Asıl önemli olan, başarı değil gayrettir. İnsan elinde olan ve onu memnun eden, ancak gayrettir. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü