Kavram Yanılgıları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Dersler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKavram Yanılgıları

ÇAĞDAŞ FİZİK

 • Işığı bir ortamın iletmesi gerektiğinden eter vardır.
 • Işığın hızında bir farklılık gözlenmemesinin nedeni göreli etkilerin (uzunluk kısalması) bir sonucudur.
 • Uzunluk, kütle ve zaman değişimleri sadece görünürdedir (gerçekte değişmez).
 • Zaman mutlaktır.
 • Uzunluk ve zaman sadece bir gözlemci için değişir.
 • Zaman genişlemesi 2 farklı çerçevedeki 2 saati ifade eder.
 • Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması deneysel olarak ispatlanmamıştır.
 • Evrende tercih edilen bir gözlem çerçevesi vardır.
 • Kütle mutlaktır, yani, tüm gözlem çerçevelerinde aynı değere sahiptir.
 • Işık sadece dalga ya da parçacık halinde olabilir.
 • Işık, herhangi bir andaki bir noktada parçacık şeklinde olabilirken başka bir noktada dalga şeklinde olabilir.
 • Parçacıklar dalga özelliklerine sahip olamaz.
 • Dalgalar parçacık özelliklerine sahip olamaz.
 • Bir parçacığın konumu kesin olarak ölçülebilir.
 • Bir foton, içerisinde dalga bulunan parçacıktır.
 • Yüksek frekansa sahip fotonlar düşük frekansa sahip fotonlardan daha büyüktür.
 • Tüm fotonlar aynı enerjiye sahiptir.
 • Şiddet bir fotonun genliğinin daha büyük olması anlamındadır.
 • Belirsizlik ilkesi ölçüm araçlarının sınırlılıklarından kaynaklanır.
 • Lazer ışınları kendi kendilerine her zaman görünürler.
 • Bazen kendinizi bir dalga gibi hissedersiniz bazen hissetmezsiniz.
 • Elektronlar istedikleri herhangi bir orbitalde bulunabilir.
 • Hidrojen tipik bir atomdur.
 • Dalga fonksiyonu bir elektronun yörüngesini tanımlar.
 • Elektronlar fiziksel olarak protonlardan daha büyüktür.
 • Her bir elektron enerji taşır.
 • Öğecikler, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir.
 • Sadece Elektron ve protonlar temel parçacıklardır.
 • Fizikçiler atom için (atomun tüm özelliklerini açıklayan) “doğru” modele sahiptir.
 • Atomlar görünmez olabilir.
 • Sadece tek bir atom modeli vardır.
 • Öğecikte çekirdek etrafında dolanan elektronlar, Güneş etrafında dolanan gezegenler gibidir.
 • Elektron bulutları orbitallerin resimleridir.
 • Öğecikler görülebilmiştir.
 
Özlü Söz:
Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Kurtuluş v ebağımsızlık için yaptığımız savaşı tamamlamak ve Tanrı'nın milletimizedoğuştan verdiği yetenek ve kabiliyeti en yüksek derecede geliştirmek ve memleketimize bağışladığı bütün kuvvet ve servet kaynaklarından en iyibiçimde faydalanarak zayıflığımızın sebeplerini yok etmek için bundan böyle hiçbir fırsat ve zamanı ziyan etmeyerek çalışmaya mecburuz. Ancak bu çalışma yıllarca takip edilecek ve uygulanacak bir programa dayalı olmazsa başarısızlığa mahkûmdur. (1922)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü