Kavram Yanılgıları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKavram Yanılgıları

ÇAĞDAŞ FİZİK

 • Işığı bir ortamın iletmesi gerektiğinden eter vardır.
 • Işığın hızında bir farklılık gözlenmemesinin nedeni göreli etkilerin (uzunluk kısalması) bir sonucudur.
 • Uzunluk, kütle ve zaman değişimleri sadece görünürdedir (gerçekte değişmez).
 • Zaman mutlaktır.
 • Uzunluk ve zaman sadece bir gözlemci için değişir.
 • Zaman genişlemesi 2 farklı çerçevedeki 2 saati ifade eder.
 • Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması deneysel olarak ispatlanmamıştır.
 • Evrende tercih edilen bir gözlem çerçevesi vardır.
 • Kütle mutlaktır, yani, tüm gözlem çerçevelerinde aynı değere sahiptir.
 • Işık sadece dalga ya da parçacık halinde olabilir.
 • Işık, herhangi bir andaki bir noktada parçacık şeklinde olabilirken başka bir noktada dalga şeklinde olabilir.
 • Parçacıklar dalga özelliklerine sahip olamaz.
 • Dalgalar parçacık özelliklerine sahip olamaz.
 • Bir parçacığın konumu kesin olarak ölçülebilir.
 • Bir foton, içerisinde dalga bulunan parçacıktır.
 • Yüksek frekansa sahip fotonlar düşük frekansa sahip fotonlardan daha büyüktür.
 • Tüm fotonlar aynı enerjiye sahiptir.
 • Şiddet bir fotonun genliğinin daha büyük olması anlamındadır.
 • Belirsizlik ilkesi ölçüm araçlarının sınırlılıklarından kaynaklanır.
 • Lazer ışınları kendi kendilerine her zaman görünürler.
 • Bazen kendinizi bir dalga gibi hissedersiniz bazen hissetmezsiniz.
 • Elektronlar istedikleri herhangi bir orbitalde bulunabilir.
 • Hidrojen tipik bir atomdur.
 • Dalga fonksiyonu bir elektronun yörüngesini tanımlar.
 • Elektronlar fiziksel olarak protonlardan daha büyüktür.
 • Her bir elektron enerji taşır.
 • Öğecikler, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir.
 • Sadece Elektron ve protonlar temel parçacıklardır.
 • Fizikçiler atom için (atomun tüm özelliklerini açıklayan) “doğru” modele sahiptir.
 • Atomlar görünmez olabilir.
 • Sadece tek bir atom modeli vardır.
 • Öğecikte çekirdek etrafında dolanan elektronlar, Güneş etrafında dolanan gezegenler gibidir.
 • Elektron bulutları orbitallerin resimleridir.
 • Öğecikler görülebilmiştir.
 
Özlü Söz:
Hiç kimse, başarı merdivenlerine elleri cebinde tırmanmamıştır. - (J. Keth Moorhead)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Gazete lazım... Bunun için yalnızokullara önem vermek yeterli değildir. Şimdiye kadar cahil kalanlara dafikir vermek ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıtabasındır... Basının önemi inkâr edilemez. Memleketin medeniyet derecesive kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır...Basın mensuplarını korumak lazımdır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü