Kavram Yanılgıları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Dersler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKavram Yanılgıları

ÇAĞDAŞ FİZİK

 • Işığı bir ortamın iletmesi gerektiğinden eter vardır.
 • Işığın hızında bir farklılık gözlenmemesinin nedeni göreli etkilerin (uzunluk kısalması) bir sonucudur.
 • Uzunluk, kütle ve zaman değişimleri sadece görünürdedir (gerçekte değişmez).
 • Zaman mutlaktır.
 • Uzunluk ve zaman sadece bir gözlemci için değişir.
 • Zaman genişlemesi 2 farklı çerçevedeki 2 saati ifade eder.
 • Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması deneysel olarak ispatlanmamıştır.
 • Evrende tercih edilen bir gözlem çerçevesi vardır.
 • Kütle mutlaktır, yani, tüm gözlem çerçevelerinde aynı değere sahiptir.
 • Işık sadece dalga ya da parçacık halinde olabilir.
 • Işık, herhangi bir andaki bir noktada parçacık şeklinde olabilirken başka bir noktada dalga şeklinde olabilir.
 • Parçacıklar dalga özelliklerine sahip olamaz.
 • Dalgalar parçacık özelliklerine sahip olamaz.
 • Bir parçacığın konumu kesin olarak ölçülebilir.
 • Bir foton, içerisinde dalga bulunan parçacıktır.
 • Yüksek frekansa sahip fotonlar düşük frekansa sahip fotonlardan daha büyüktür.
 • Tüm fotonlar aynı enerjiye sahiptir.
 • Şiddet bir fotonun genliğinin daha büyük olması anlamındadır.
 • Belirsizlik ilkesi ölçüm araçlarının sınırlılıklarından kaynaklanır.
 • Lazer ışınları kendi kendilerine her zaman görünürler.
 • Bazen kendinizi bir dalga gibi hissedersiniz bazen hissetmezsiniz.
 • Elektronlar istedikleri herhangi bir orbitalde bulunabilir.
 • Hidrojen tipik bir atomdur.
 • Dalga fonksiyonu bir elektronun yörüngesini tanımlar.
 • Elektronlar fiziksel olarak protonlardan daha büyüktür.
 • Her bir elektron enerji taşır.
 • Öğecikler, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir.
 • Sadece Elektron ve protonlar temel parçacıklardır.
 • Fizikçiler atom için (atomun tüm özelliklerini açıklayan) “doğru” modele sahiptir.
 • Atomlar görünmez olabilir.
 • Sadece tek bir atom modeli vardır.
 • Öğecikte çekirdek etrafında dolanan elektronlar, Güneş etrafında dolanan gezegenler gibidir.
 • Elektron bulutları orbitallerin resimleridir.
 • Öğecikler görülebilmiştir.
 
Özlü Söz:
Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır. - (Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bugünekadar ekonomik alandaarzu ettiğimiz derecede büyük başarılargörülmüyorsa, bunu doğalkarşılamak lazımdır. Bu, Türk Milleti ekonomikalanda kabiliyetsizdirdemek değildir. Bunu belki diyenler vardır.Fakat bunlar TürkMilleti'nin gerçek tarihini bilmeyenler ve onu gerçekdeğeriyletanımamış olanlardır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü