Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme: 01.10.2018)

GENEL BİLGİLER

Ad-Soyad:Hasan Şahin KIZILCIK
San:Araştırma Görevlisi Doktor
Kurum:Gazi Eğitim Fakültesi, Matemetik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Doğum Yeri:Kastamonu
Doğum Tarihi:19.10.1980
Uyruğu:Türkiye Cumhuriyeti
Evlilik Durumu:Evli
Sürücü Belgesi:B Sınıfı
Yazışma Bulunağı:Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Oda No: 319, 06500 Teknikokullar, Beşevler, Ankara/TÜRKİYE
Telefon (İş):+90312 2021922
Ulatı:hskizilcik@gazi.edu.tr
hskizilcik@gmail.com
hskizilcik@hotmail.com MSN Messenger
hskizilcik@hskizilcik.com
hskizilcik@yandex.com
hskodev@gmail.com (Ödevler için)
Genel Ağ:http://www.hskizilcik.com/
http://websitem.gazi.edu.tr/hskizilcik/
Araştırmacı Veritabanları: ORCID iD icon ORCID: orcid.org/0000-0001-8622-0765
ResearcherID: A-7692-2018
Scopus: 55022855800
ResearchGate: researchgate.net/profile/Hasan_Kizilcik
DergiPark: @hskizilcik
Toplumsal Paylaşım:
 
 
 
 

ÖZGEÇMİŞ

19 Ekim 1980 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlkokulu (1986-1991) Amasya'nın Taşova ilçesinde ve Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, ortaokulu (1991-1994) Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde, ortaöğretimi ise Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesi'nde (1994-1998) tamamladı. 1998 ÖYS'si ile girdiği Gazi Üniveristesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalını (1998-2003) tezsiz yüksek lisans basamağı ile bitirdi. 2003 yılı Güz Döneminde girdiği Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Fizik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı (2003-2004) ve bu sırada aynı ana bilim dalında Ücretli Öğretim Elemanı olarak görev aldı (2003-2005). 2005 yılı Güz Döneminde Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümünde de Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Daha sonra açılan sınavı kazanarak Araştırma Görevlisi olarak Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalında göreve başladı (2005-...). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Fizik Eğitimi alanında doktora öğrenimini tamamladı (2005-2012). 2016 yılında bölümünün adı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi olarak değiştirildi. Şu an Araştırma Görevlisi Doktor olarak söz konusu bölümde görevine devam etmektedir. Bu sırada Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ikinci üniversite eğitimine başladı (2014-...). Evli ve bir baba adayıdır.

DÜZEY

Lisans: 16.06.2003
Doktora: 01.02.2012

ÖĞRENİM DURUMU

Aşama: Ortaöğretim
Kurum: Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesi
Bölüm: Fen Bilimleri
Bitirme Tarihi: 19.06.1998
Not Ortalaması: 4,23 / 5

Aşama: Yükseköğretim (Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans)
Kurum: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Bitirme Tarihi: 16.06.2003
Not Ortalaması: (2,99 / 4) = (79,9 / 100)

Aşama: Yüksek Lisans
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAN
Tez Konusu: Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. [Tez Özeti]
Bitirme Tarihi: 10.12.2004
Not Ortalaması: 87 / 100

Aşama: Doktora
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAN
Tez Konusu: Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması [Tez Özeti]
Bitirme Tarihi: 01.02.2012
Not Ortalaması: 87,6 / 100

Aşama: Yükseköğretim (Lisans)
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Durum: Sürüyor...

İŞ DENEYİMİ

Kurum : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Görev Sanı : Sözleşmeli Yardımcı Öğretim Elemanı
Tarih : Eylül 2003 - Aralık 2005
Kurum : Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Görev Sanı : Sözleşmeli Öğretim Görevlisi
Tarih : Eylül 2005 - Aralık 2005
Kurum : BELTEK
Görev Sanı : Sözleşmeli Öğretim Görevlisi
Tarih : Aralık 2006 - Ocak 2007
Kurum : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Önceden: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü), Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Görev Sanı : Araştırma Görevlisi
Tarih : 16.12.2005 - ... (01.02.2012 tarihinden sonra Arş. Gör. Dr.)

DİLLER

 • Türkçe (Ana dili)
 • İngilizce (YDS İlkbahar 2016: 73,75 - IELTS Aralık 2014: 5,5)

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

 1. Betik Diller ve Yazılımlama
 • Visual Basic 6.0 ****
 • QBasic ****
 • Java *
 • C++ *
 • ASP *****
 • CGI ****
 • PHP *
 • HTML *****
 • CSS ****
 • VBScript *****
 • JavaScript ***
 • MySQL ***
 • Perl *
 • XML *
***** Çok İyi - **** İyi - *** Orta - ** Az - * Çok Az

YETKİ BELGELERİ

 1. Güzel ve Etkili Konuşma, Liderlik Okulu, Ankara, 2011

ÖDÜLLER

 1. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Temiz, B. K.; Tan, M.; İngeç, Ş. K. (2007) A Study Of Verbal Section Teacher Candidates' Attitute Towards Science, Science Education and Technology, Eğitim ve Bilim - Education and Science, October 2007, Vol: 32, Issue: 146, p.80-88" makalesine verilen teşvik ödülü (2008)

 2. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41: 278-292." makalesine verilen teşvik ödülü (2012)

 3. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41: 278-292." makalesine verilen teşvik ödülü (2012)

 4. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014)

 5. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014)

 6. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014) Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690." makalesine verilen teşvik ödülü (2015)

ÜYE OLUNAN DERNEKLER 
Özlü Söz:
Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Çiftçileri, yılın ürününü paraya çevirmeleri mümkün olan zamandan önce borç ödemeye mecbur etmeyecekesaslı usuller koymalıdır. (1931)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü