Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme: 01.06.2024)

GENEL BİLGİLER

Sanı, Adı ve Soyadı:Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK
Kurum:Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Doğum Yeri:Kastamonu
Doğum Tarihi:1980
Yazışma Bulunağı:Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası, No: 6/32, 06560 Yenimahalle, Ankara/TÜRKİYE
Telefon (İş):+90 312 2021645
Ulatı:hskizilcik@gazi.edu.tr
hskizilcik@gmail.com
hskizilcik@hotmail.com
hskizilcik@hskizilcik.com
hskizilcik@yandex.com
hskodev@gmail.com (Ödevler için)
Genel Ağ:http://www.hskizilcik.com/
https://avesis.gazi.edu.tr/hskizilcik
Araştırmacı Veritabanları: ORCID ORCID: 0000-0001-8622-0765
WoS Web of Science: A-7692-2018
SCOPUS Scopus: 55022855800
ResearchGate ResearchGate: Hasan_Kizilcik
Google Akademik Google Akademik: DkimUVsAAAAJ
Academia Academia: hskizilcik
Semantic Scholar Semantic Scholar: 117475753
YÖK Akademik YÖK Akademik: 48517
TR-Dizin TR-Dizin: hskizilcik
DergiPark DergiPark: @hskizilcik
SOBİAD SOBİAD: hskizilcik
Toplumsal Paylaşım:
Facebook X / Twitter @hskizilcik @hskizilcik_tr Instagram YouTube LinkedIn Tumblr BlueSky
Pinterest hskizilcik FourSquare Yelp hskizilcik WordPress u/hskizilcik IMDb  

KISA ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında Kastamonu'da doğdu. İlkokulu (1986-1991) Amasya'nın Taşova ilçesinde ve Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, ortaokulu (1991-1994) Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde, ortaöğretimi ise Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesi'nde (1994-1998) tamamladı. 1998 ÖYS'si ile girdiği öğrenim süresi 5 yıl olan Gazi Üniveristesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalını (1998-2003) tezsiz yüksek lisans düzeyi ile bitirdi. Ardından Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Fizik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı (2003-2004) ve bu sırada aynı ana bilim dalında Sözleşmeli Öğretim Elemanı olarak görev aldı (2003-2005). 2005-2006 eğitim öğretim yılında Güz Döneminde Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümünde de Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Daha sonra açılan sınavı kazanarak Araştırma Görevlisi olarak Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalında göreve başladı (2005-2019). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Fizik Eğitimi alanında doktora öğrenimini tamamladı (2005-2012). Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ikinci üniversite eğitimini tamamladı (2014-2019). 23 Ocak 2019 tarihinde fizik eğitimi alanında doçent unvanını aldı. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

SAN DÜZEYİ

Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans: 16.06.2003 (Fizik Öğretmenliği)
Yüksek Lisans: 10.12.2004 (Fizik Eğitimi)
Doktor: 01.02.2012 (Fizik Eğitimi)
Doçent: 23.01.2019 (Fizik Eğitimi)
Lisans: 27.05.2019 (Türk Dili ve Edebiyatı)

ÖĞRENİM DURUMU

Aşama: Ortaöğretim
Kurum: Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesi
Bölüm: Fen Bilimleri
Bitirme Tarihi: 19.06.1998
Not Ortalaması: 4,23 / 5

Aşama: Yükseköğretim (Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans)
Kurum: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bitirme Tarihi: 16.06.2003
Not Ortalaması: (2,99 / 4) = (79,9 / 100)

Aşama: Yüksek Lisans
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Bitirme Tarihi: 10.12.2004
Not Ortalaması: 87 / 100

Aşama: Doktora
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Bitirme Tarihi: 01.02.2012
Not Ortalaması: 87,6 / 100

Aşama: Yükseköğretim (Lisans)
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Bitirme Tarihi: 27.05.2019
Not Ortalaması: 3,02 / 4

İŞ DENEYİMİ

Kurum : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Kadro : Sözleşmeli Yardımcı Öğretim Elemanı
Tarih : Eylül 2003 - Aralık 2005
Kurum : Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Kadro : Sözleşmeli Öğretim Görevlisi
Tarih : Eylül 2005 - Aralık 2005
Kurum : BELTEK
Kadro : Sözleşmeli Öğretim Görevlisi
Tarih : Aralık 2006 - Ocak 2007
Kurum : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (2016'dan önce: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü), Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Kadro : Araştırma Görevlisi
Tarih : 16.12.2005 - 06.03.2020 (01.02.2012 tarihinden sonra Arş. Gör. Dr. ve 23.01.2019 tarihinden sonra Doç. Dr.)
Kurum : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Kadro : Öğretim Üyesi (Doçent)
Tarih : 06.03.2020 - ...
Kurum : Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu
Bölüm : Temel Bilimler Bölümü
Kadro : Misafir Öğretim Üyesi (Doçent)
Tarih : 05.10.2020-01.07.2021; 04.10.2021-10.06.2022

DİLLER

 • Türkçe (Ana dili)
 • İngilizce (YDS İlkbahar 2016: 73,75 - IELTS Aralık 2014: 5,5)

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

 1. Betik Diller ve Yazılımlama
 • Visual Basic 6.0 (İyi düzeyde), QBasic (İyi düzeyde), C++ (Çok az düzeyde), ASP (Çok iyi düzeyde), CGI (İyi düzeyde), PHP (Çok az düzeyde), HTML (Çok iyi düzeyde), CSS (İyi düzeyde), VBScript (Çok iyi düzeyde), JavaScript (Orta düzeyde), MySQL (Orta düzeyde), XML (Çok az düzeyde)

YETKİ BELGELERİ (SERTİFİKALAR)

 1. Güzel ve Etkili Konuşma, Liderlik Okulu, Ankara, 2011

 2. Göktürkçe Öğreneği, Türk Dili Derneği, 2020

 3. Kalite Eğitimleri Programı, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kalite Komisyonu, 2022

ÖDÜLLER

 1. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Temiz, B. K.; Tan, M.; İngeç, Ş. K. (2007) A Study Of Verbal Section Teacher Candidates' Attitute Towards Science, Science Education and Technology, Eğitim ve Bilim - Education and Science, October 2007, Vol: 32, Issue: 146, p.80-88" makalesine verilen teşvik ödülü (2008)

 2. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41: 278-292." makalesine verilen teşvik ödülü (2012)

 3. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41: 278-292." makalesine verilen teşvik ödülü (2012)

 4. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014)

 5. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014)

 6. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014) Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690." makalesine verilen teşvik ödülü (2015)

 7. TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O., Taşkın, T., & Güneş B. (2021). Possible misconceptions about solid friction. Physical Review Physics Education Research, 17(2), 023107, pp.20." makalesine verilen teşvik ödülü (2022)

ÜYE OLUNAN DERNEKLER

ARAŞTIRMA GRUPLARI

 • Fizik Eğitimi Çalışma Grubu, Koordinatör (2014-...)


 
Özlü Söz:
Yalan, dört nala gider; gerçek, adım adım yürür fakat, gene de vaktinde yetişir. - (Norveç Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türk'e olumlu ve iyi bir şey veriniz. Bunu reddetmesine imkân yoktur.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü