Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBİLİMSEL TOPLANTILAR (KONGRE VE SEMPOZYUMLAR)

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılar (Kongre ve Sempozyumlar)
 1. The 1st International Congress Of Educational Research, Katılımcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1-3 May 2009, Çanakkale-TÜRKİYE

 2. Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Katılımcı, Istanbul University, 14-17 September 2010, İstanbul-TÜRKİYE

 3. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Katılımcı, 27-29 April 2011, Antalya-TÜRKİYE.

 4. The 3rd International Congress Of Educational Research, Katılımcı, 4-7 May 2011, Girne-TRNC.

 5. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Katılımcı, 5-8 September 2012, Bodrum-TÜRKİYE

 6. 9th International Conference on Hands on Science, Katılımcı, 17-21 October 2012, Antalya-TÜRKİYE

 7. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, Katılımcı, Istanbul University, 2-5 September 2013, İstanbul-TÜRKİYE

 8. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Katılımcı, 6-9 September 2016, Bodrum-TÜRKİYE

 9. 27th International Conference on Educational Sciences, Katılımcı, 18-22 April 2018, Antalya-TÜRKİYE

 10. IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Katılımcı, 27-30 June 2018, Baku-AZERBAIJAN

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılar (Kongre ve Sempozyumlar)
 1. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Gazi Üniversitesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara-TÜRKİYE

 2. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu-TÜRKİYE

 3. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde-TÜRKİYE

 4. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Hacettepe Üniversitesi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-TÜRKİYE

 5. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE

 6. II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE

 7. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

 8. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, Gazi Üniversitesi, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE 
Özlü Söz:
Göz medeniyetler yapar fakat medeniyetler göz yapamaz. - (Sami Zan)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Sınırlarının önemli ve büyük kısımları deniz olan Türk Devleti'nin donanmasının da kuvvetli ve büyük olmasıgerekir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha rahat ve emin olacaktır. Mükemmel ve güçlü bir Türkiye Donanması'na sahip olmak amaçtır. Bunun ilk hareket noktası harp gemileri alınmasından önce, onları başarıylasevk ve idare edecek yetenekte komutanlara, subaylara, uzmanlara sahipolmaktır. (1924)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü