Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARILARI (PROJELERİ)

 1. TÜBİTAK, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, "Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi II".
  Proje Yürütücüsü: Müge AYGÜN; Eğitmenler: Şebnem KANDİL İNGEÇ, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK, Esin ŞAHİN, Müge AYGÜN, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI, Volkan DAMLI, Osman TÜRK.
  Proje Kodu: 1129B372300115. Proje Bütçesi: 18.660 TL. Proje Tarihi: 4-8 Eylül 2023. Devam Ediyor.

 2. TÜBİTAK, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, "Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi".
  Proje Yürütücüsü: Hasan Şahin KIZILCIK; Eğitmenler: Şebnem KANDİL İNGEÇ, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK, Esin ŞAHİN, Müge AYGÜN, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI, Volkan DAMLI, Osman TÜRK.
  Proje Kodu: 1129B372200014. Proje Bütçesi: 18.660 TL. Proje Tarihi: 5-9 Eylül 2022. Tamamlandı.

 3. TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, "Geleceğin Bilim İnsanları İçin Uygulamalı Bilim Okulu".
  Proje Yürütücüsü: Nusret KAVAK; Eğitmenler: Hasan Şahin KIZILCIK, Mahmut SELVİ, Hüseyin AKKUŞ, Yüksel TUFAN, Mustafa AYDOĞDU, Yasin ÜNSAL, Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Ayşe YALÇIN ÇELİK, Ahmet GÖKMEN.
  Proje Kodu: 213B646. Proje Bütçesi: 25.000 TL. Proje Tarihi: 16-21 Haziran 2014. Tamamlandı.

 4. Gazi Üniversitesi, BAP - Bilimsel Araştırma Fonu, "Laboratuvar Yaklaşımları: Fizik Deneylerinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi".
  Proje Yürütücüsü: Çağlar GÜLÇİÇEK; Araştırmacılar: Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Rıza SALAR.
  Proje Kodu: 04/2010-05. Proje Bütçesi: 7.750 TL. Proje Tarihi: Haziran 2010 - Temmuz 2012. Tamamlandı.

 5. Gazi Üniversitesi, BAP - Bilimsel Araştırma Fonu, "Probleme Dayalı Öğrenmenin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramların Öğrenilmesine Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması".
  Proje Yürütücüsü: Mustafa TAN; Araştırmacı: Hasan Şahin KIZILCIK.
  Proje Kodu: 04/2010-03. Proje Bütçesi: 9.000 TL. Proje Tarihi: Haziran 2010 - Ocak 2012. Tamamlandı. 
Özlü Söz:
O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Medeniyetin ne olduğunu başka başka tarif edenler vardır. Bence medeniyeti kültürden ayırmak güçtür ve lüzumsuzdur. Bu görüşümü açıklamak için kültür ne demektir tarif edeyim. Bir insan toplumunun; a - Devlet hayatında, b - Fikir hayatında yani ilimde, toplum biliminde ve güzel sanatlarda, c - Ekonomik hayatta yani tarımda, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava ulaştırmacılığında yapabildiği şeylerin ortak sonucudur. Bir milletin medeniyeti dendiği zaman kültür adı altında saydığımız üç çeşit faaliyetin ortak sonuçlarının dışında ve başka birşey olamayacağını zannederim. Şüphesiz her insan toplumunun kültür, yani medeniyet derecesi bir olamaz. Bu farklar devlet, fikir, ekonomik hayatların her birinde ayrı ayrı göze çarptığı gibi bu fark üçünün ortak toplamı üzerinde de görülür. Önemli olan ortak sonuçlar arasındaki farktır. Yüksek bir kültür, onun sahibi olan millete kalmaz, diğer milletleri de etkiler. Büyük kıt'aları kapsar. Belki bu nedenle olacak, bazı milletler yüksek ve geniş kapsamlı kültüre medeniyet diyorlar. Avrupa medeiyeti, çağımız medeniyeti gibi. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü