Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Dersler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerBİLİMSEL HAKEMLİ DERGİLERDE ALINAN GÖREVLER

 1. Eurasian Journal of Physics & Chemistry Education, Hakemlik, 2017 (1 kez).
  http://www.iserjournals.com/journals/ejpce

 2. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemlik, 2017 (2 kez).
  http://dergipark.gov.tr/etad

 3. Kastamonu Education Journal, Hakemlik, 2018 (2 kez).
  http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

 4. İlköğretim Online, Hakemlik, 2018 (1 kez).
  http://ilkogretim-online.org.tr/

 5. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Hakemlik, 2018 (1 kez).
  https://www.eduhk.hk/apfslt/

BİLİMSEL TOPLANTILARDA (KONGRE VE SEMPOZYUMLAR) ALINAN GÖREVLER

 1. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE

 2. II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE

 3. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

 4. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi / Sekreterya Üyesi / Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE

KURUMİÇİ GÖREVLER

 • I. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2004.

 • Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Yardımcı Koordinatörü, (2005-2014)

 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programlarının hazırlanması, (2005-2007)

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çalışma Odaları Koordinasyon Programı, 2005

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Konser Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı), 2005

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Sergi Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı), 2005

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2005-...)

 • II. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2006.

 • III. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2007.

 • IV. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.

 • V. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2009.

 • Gazi Eğitim Fakültesi, KPSS Kursu Ön Kayıt Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı), 2009

 • Gazi Eğitim Fakültesi, R-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı), 2009

 • VI. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2010.

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Genel Ağ Yerliği Üst Kurulu Üyesi, (2011-2013)

 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2011 girişli öğrencilerin akademik danışmanlığı,

 • VII. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2012.

 • Gazi Eğitim Fakültesi, F-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı), 2012

 • Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2013-...)

 • Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, (2014-2016)

 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programlarının hazırlanması, (2015-...)

 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2016 girişli öğrencilerin akademik danışmanlığı, 
Özlü Söz:
İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler. - (Fransız Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyetve ahlakını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyet'in kendisiyetiştirir. Bir taraftan geçmiş devirler gazetelerinin ve mensuplarınındüzelmesi imkansız olanları milletin görüşünde belirirken, diğertaraftan Cumhuriyet basınının temiz ve verimli etki alanı genişleyipyükselmektedir. Büyük ve soylu milletimizin yeni çalışma ve medeniyethayatını kolaylaştırıp teşvik edecek, işte ancak bu zihniyetteki basınolcaktır. (1925)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü