Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

YÖNETSEL GÖREVLER

 1. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Akreditasyon Komisyonu Üyesi, (2021-...)

 2. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İç Kontrol Çalışma Grubu Üyesi, (20.01.2020-26.08.2020)

 3. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İntibak Komisyonu Üyesi, (08.01.2020-08.01.2022)

 4. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Komisyonu Üyesi, (25.07.2019-...)

 5. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, (2014-2016)

HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE ALINAN GÖREVLER

 • Editöryal Görevler
 1. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Editör Kurulu Üyeliği, Genç Bilge Yayıncılık, e-ISSN: 2149-360X (14.04.2023-...)
  https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys

 2. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Alan Editörlüğü (Fen Bilimleri Eğitimi), Dicle Üniversitesi, ISSN: 1305-0060 (02.03.2023-...).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd

 3. Science Journal of Education (SJEDU), Editör Kurulu Üyeliği, Science PG, ISSN: 2329-0900; e-ISSN: 2329-0897 (28.01.2022-28.01.2024).
  https://www.sciencepg.com/j/sjedu

 • Hakemlikler (44 kez)
 1. Discover Education, Hakemlik, 1 kez İngilizce (15.04.2024).
  https://link.springer.com/journal/44217

 2. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, Hakemlik, 1 kez Türkçe (11.04.2024).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd

 3. Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED), Hakemlik, 2 kez İngilizce (06.02.2024; 09.05.2024).
  https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad

 4. Physica Scripta, Hakemlik, 1 kez İngilizce (04.12.2023).
  https://iopscience.iop.org/journal/1402-4896

 5. F1000Research, Hakemlik, 1 kez İngilizce (29.09.2023).
  https://f1000research.com/

 6. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Hakemlik, 1 kez İngilizce (21.09.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef

 7. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Hakemlik, 1 kez İngilizce (17.07.2023).
  https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys

 8. International Journal of Contemporary Educational Research, Hakemlik, 1 kez İngilizce (09.06.2023).
  https://ijcer.net/

 9. National Journal of Education Academy, Hakemlik, 1 kez Türkçe (27.03.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/uead

 10. Journal of Higher Education and Science, Hakemlik, 1 kez İngilizce (23.03.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci

 11. The Journal of Turkish Educational Sciences, Hakemlik, 2 kez Türkçe (17.09.2022; 09.05.2024).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd

 12. African Educational Research Journal, Hakemlik, 1 kez İngilizce (22.06.2022).
  http://www.netjournals.org/aer_index.html

 13. European Journal of Physics, Hakemlik, 5 kez İngilizce (25.04.2022; 16.09.2022; 20.12.2022; 19.06.2023; 11.12.2023).
  https://iopscience.iop.org/journal/0143-0807

 14. Physical Review Physics Education Research, Hakemlik, 4 kez İngilizce (24.11.2021; 23.11.2022; 12.06.2023; 18.03.2024).
  https://journals.aps.org/prper/

 15. Journal of Turkish Science Education, Hakemlik, 4 kez İngilizce (08.01.2021; 04.05.2021; 04.03.2022; 09.05.2022).
  https://www.tused.org/

 16. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, Hakemlik, 1 kez Türkçe (18.09.2020).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd

 17. Education Research International, Hakemlik, 1 kez İngilizce (30.11.2019).
  https://www.hindawi.com/journals/edri/

 18. Eurasian Journal of Educational Research, Hakemlik, 2 kez İngilizce (10.04.2019; 20.07.2020).
  http://ejer.com.tr/

 19. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Hakemlik, 1 kez İngilizce (21.11.2018).
  https://www.eduhk.hk/apfslt/

 20. Elementary Education Online, Hakemlik, 3 kez İngilizce (03.07.2018; 21.06.2019; 26.08.2019).
  http://www.ilkogretim-online.org/

 21. Kastamonu Education Journal, Hakemlik, 3 kez İngilizce (11.06.2018; 11.12.2018; 14.05.2019).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi

 22. International Journal of Physics and Chemistry Education, Hakemlik, 3 kez İngilizce (25.10.2017; 26.04.2021; 14.10.2021).
  http://ijpce.org/index.php/IJPCE

 23. Journal of Research in Education and Society, Hakemlik, 3 kez Türkçe (20.10.2017; 29.11.2017; 09.09.2020).
  http://dergipark.gov.tr/etad

BİLİMSEL SUNUŞTAYLARDA (KONGRE VE SEMPOZYUMLAR) ALINAN GÖREVLER

 1. The 15th Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Bilim Kurulu Üyesi, 28 August-1 September 2023, Nevşehir-TÜRKİYE

 2. IXth International Eurasian Educational Research Congress, Bilim Kurulu Üyesi, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE

 3. International Current Research Symposium (Online), Bilim Kurulu Üyesi, 21-22 Şubat 2022, TÜRKİYE

 4. V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), Bilim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi, 14-16 Ocak 2022, İstanbul-TÜRKİYE

 5. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, Bilim Kurulu Üyesi, Aksaray Üniversitesi, 7-10 Temmuz 2021.

 6. XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), Bilim Kurulu Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 19-21 Mayıs 2021.

 7. VIIth International Eurasian Educational Research Congress - ONLINE, Bilim Kurulu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 10-12 Eylül 2020.

 8. IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Trabzon Üniversitesi, 27-28 Eylül 2019, Trabzon-TÜRKİYE

 9. International Symposium on Active Learning, Bilim Kurulu Üyesi, 6-8 September 2019, Adana-TÜRKİYE

 10. VIth International Eurasian Educational Research Congress, Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi, 19-22 June 2019, Ankara-TÜRKİYE

 11. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi / Sekreterya Üyesi / Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE

 12. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

 13. II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE

 14. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE

JÜRİ GÖREVLERİ

 • Yüksek Lisans Tez Jüriliği
 1. İzzet Öztürk: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, (31.01.2024)

 2. Tunç Tuna Dönmez: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Öğretimi Bilim Dalı, (23.01.2024)

 3. Huriye Pehlivan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, (Yedek Jüri Üyesi), (11.08.2023)

 4. Muhammed Fırat Akgün: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, (Yedek Jüri Üyesi), (10.02.2023)

 5. Meltem Canlı: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, (14.11.2022)

 6. Gizem Önder Sesler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, (Yedek Jüri Üyesi), (12.08.2022)

 7. Alican Kaya: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Öğretimi Bilim Dalı, (23.06.2021)

KURUMDIŞI GÖREVLER

 • Milli Eğitim Bakanlığı, K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli Fizik Eğitimi Program Geliştirme Komisyonu Üyeliği, Alan Uzmanı, (23.10.2023-05.10.2024)

 • Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Temel Bilimler Bölümü, Görevlendirme ile Misafir Öğretim Üyeliği, (05.10.2020-01.07.2021; 04.10.2021-10.06.2022)

 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Gözlemci Panelist (18.05.2021)

KURUMİÇİ DİĞER GÖREVLER

 • I. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2004.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Yardımcı Koordinatörü, (2005-2014)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programları sorumlusu, (2005-2007)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çalışma Odaları Koordinasyon Yazılımı Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Konser Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Sergi Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2005-...)

 • II. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2006.

 • III. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2007.

 • IV. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2008.

 • V. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2009.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, KPSS Kursu Ön Kayıt Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2009

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, R-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2009

 • VI. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2010.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Genel Ağ Yerliği Üst Kurulu Üyesi, (2011-2013)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2011 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı.

 • VII. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2012.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, F-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2012

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2013-2017)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programları sorumlusu, (2015-2019)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 90. Yıl Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2016.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2016 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı.

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Arif Tezcan), (18.06.2019-18.06.2022: Bıraktı)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Nurgül Maden), (22.01.2020-07.04.2023: Mezun)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Nevra Sezen Cantaş), (01.2021-...)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Öznur Yeşilyurt), (01.2023-...)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Ayşegül Tüysüz), (06.2023-...)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2023 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı. 
Özlü Söz:
Herkes cahildir, ancak farklı konularda. - (Will Rogers)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. Samimi ve yasal olmak koşuluyla her düşünceye saygı duyarız.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü