Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

YÖNETSEL GÖREVLER

 1. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Akreditasyon Komisyonu Üyesi, (2021-...)

 2. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İç Kontrol Çalışma Grubu Üyesi, (20.01.2020-26.08.2020)

 3. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İntibak Komisyonu Üyesi, (08.01.2020-08.01.2022)

 4. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Komisyonu Üyesi, (25.07.2019-...)

 5. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, (2014-2016)

HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE ALINAN GÖREVLER

 • Editöryal Görevler
 1. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Editör Kurulu Üyeliği, Genç Bilge Yayıncılık, e-ISSN: 2149-360X (14.04.2023-...)
  https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys

 2. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Alan Editörlüğü (Fen Bilimleri Eğitimi), Dicle Üniversitesi, ISSN: 1305-0060 (02.03.2023-...).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd

 3. Science Journal of Education (SJEDU), Editör Kurulu Üyeliği, Science PG, ISSN: 2329-0900; e-ISSN: 2329-0897 (28.01.2022-28.01.2024).
  https://www.sciencepg.com/j/sjedu

 • Hakemlikler (45 kez)
 1. Anadolu Journal of Educational Sciences International, Hakemlik, 1 kez İngilizce (27.05.2024).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi

 2. Discover Education, Hakemlik, 1 kez İngilizce (15.04.2024).
  https://link.springer.com/journal/44217

 3. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, Hakemlik, 1 kez Türkçe (11.04.2024).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd

 4. Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED), Hakemlik, 2 kez İngilizce (06.02.2024; 09.05.2024).
  https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad

 5. Physica Scripta, Hakemlik, 1 kez İngilizce (04.12.2023).
  https://iopscience.iop.org/journal/1402-4896

 6. F1000Research, Hakemlik, 1 kez İngilizce (29.09.2023).
  https://f1000research.com/

 7. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Hakemlik, 1 kez İngilizce (21.09.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef

 8. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Hakemlik, 1 kez İngilizce (17.07.2023).
  https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys

 9. International Journal of Contemporary Educational Research, Hakemlik, 1 kez İngilizce (09.06.2023).
  https://ijcer.net/

 10. National Journal of Education Academy, Hakemlik, 1 kez Türkçe (27.03.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/uead

 11. Journal of Higher Education and Science, Hakemlik, 1 kez İngilizce (23.03.2023).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci

 12. The Journal of Turkish Educational Sciences, Hakemlik, 2 kez Türkçe (17.09.2022; 09.05.2024).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd

 13. African Educational Research Journal, Hakemlik, 1 kez İngilizce (22.06.2022).
  http://www.netjournals.org/aer_index.html

 14. European Journal of Physics, Hakemlik, 5 kez İngilizce (25.04.2022; 16.09.2022; 20.12.2022; 19.06.2023; 11.12.2023).
  https://iopscience.iop.org/journal/0143-0807

 15. Physical Review Physics Education Research, Hakemlik, 4 kez İngilizce (24.11.2021; 23.11.2022; 12.06.2023; 18.03.2024).
  https://journals.aps.org/prper/

 16. Journal of Turkish Science Education, Hakemlik, 4 kez İngilizce (08.01.2021; 04.05.2021; 04.03.2022; 09.05.2022).
  https://www.tused.org/

 17. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, Hakemlik, 1 kez Türkçe (18.09.2020).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd

 18. Education Research International, Hakemlik, 1 kez İngilizce (30.11.2019).
  https://www.hindawi.com/journals/edri/

 19. Eurasian Journal of Educational Research, Hakemlik, 2 kez İngilizce (10.04.2019; 20.07.2020).
  http://ejer.com.tr/

 20. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Hakemlik, 1 kez İngilizce (21.11.2018).
  https://www.eduhk.hk/apfslt/

 21. Elementary Education Online, Hakemlik, 3 kez İngilizce (03.07.2018; 21.06.2019; 26.08.2019).
  http://www.ilkogretim-online.org/

 22. Kastamonu Education Journal, Hakemlik, 3 kez İngilizce (11.06.2018; 11.12.2018; 14.05.2019).
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi

 23. International Journal of Physics and Chemistry Education, Hakemlik, 3 kez İngilizce (25.10.2017; 26.04.2021; 14.10.2021).
  http://ijpce.org/index.php/IJPCE

 24. Journal of Research in Education and Society, Hakemlik, 3 kez Türkçe (20.10.2017; 29.11.2017; 09.09.2020).
  http://dergipark.gov.tr/etad

BİLİMSEL SUNUŞTAYLARDA (KONGRE VE SEMPOZYUMLAR) ALINAN GÖREVLER

 1. The 15th Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Bilim Kurulu Üyesi, 28 August-1 September 2023, Nevşehir-TÜRKİYE

 2. IXth International Eurasian Educational Research Congress, Bilim Kurulu Üyesi, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE

 3. International Current Research Symposium (Online), Bilim Kurulu Üyesi, 21-22 Şubat 2022, TÜRKİYE

 4. V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), Bilim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi, 14-16 Ocak 2022, İstanbul-TÜRKİYE

 5. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, Bilim Kurulu Üyesi, Aksaray Üniversitesi, 7-10 Temmuz 2021.

 6. XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), Bilim Kurulu Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 19-21 Mayıs 2021.

 7. VIIth International Eurasian Educational Research Congress - ONLINE, Bilim Kurulu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 10-12 Eylül 2020.

 8. IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Trabzon Üniversitesi, 27-28 Eylül 2019, Trabzon-TÜRKİYE

 9. International Symposium on Active Learning, Bilim Kurulu Üyesi, 6-8 September 2019, Adana-TÜRKİYE

 10. VIth International Eurasian Educational Research Congress, Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi, 19-22 June 2019, Ankara-TÜRKİYE

 11. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi / Sekreterya Üyesi / Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE

 12. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

 13. II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE

 14. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE

LİSANSÜSTÜ JÜRİ GÖREVLERİ

 • Yüksek Lisans
 1. İzzet Öztürk: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (31.01.2024)

 2. Tunç Tuna Dönmez: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Öğretimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (23.01.2024)

 3. Huriye Pehlivan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Yedek Jüri Üyesi (11.08.2023)

 4. Muhammed Fırat Akgün: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Yedek Jüri Üyesi (10.02.2023)

 5. Meltem Canlı: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez YEdek Jüri Üyesi (14.11.2022)

 6. Gizem Önder Sesler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Yedek Jüri Üyesi, (12.08.2022)

 7. Alican Kaya: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Öğretimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (23.06.2021)

 • Doktora
 1. Alican Kaya: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fizik Öğretimi Bilim Dalı, Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyesi (31.05.2024)

KURUMDIŞI GÖREVLER

 • Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Fizik Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitmen, Çayeli, Rize, (13.05.2024-17.05.2024).

 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programı Geliştirme, K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli Fizik Eğitimi Program Geliştirme Komisyon Üyeliği Alan Uzmanı, (23.10.2023-05.10.2024)

 • Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Temel Bilimler Bölümü, Görevlendirme ile Misafir Öğretim Üyeliği, (05.10.2020-01.07.2021; 04.10.2021-10.06.2022)

 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Gözlemci Panelist (18.05.2021)

KURUMİÇİ DİĞER GÖREVLER

 • I. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2004.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Yardımcı Koordinatörü, (2005-2014)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programları sorumlusu, (2005-2007)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çalışma Odaları Koordinasyon Yazılımı Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Konser Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Sergi Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2005

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2005-...)

 • II. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2006.

 • III. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2007.

 • IV. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2008.

 • V. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2009.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, KPSS Kursu Ön Kayıt Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2009

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, R-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2009

 • VI. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2010.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Genel Ağ Yerliği Üst Kurulu Üyesi, (2011-2013)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2011 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı.

 • VII. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Sergisi, Fizik Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2012.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, F-Blok Konferans Salonu Etkinlik Programı Koordinasyon Sistemi (Web Tabanlı CGI Yazılımı) Tasarımı, 2012

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Genel Ağ yerliği sorumlusu, (2013-2017)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalının ders programları, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları programları sorumlusu, (2015-2019)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 90. Yıl Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2016.

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2016 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı.

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Arif Tezcan), (18.06.2019-18.06.2022: Bıraktı)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Nurgül Maden), (22.01.2020-07.04.2023: Mezun)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Nevra Sezen Cantaş), (01.2021-...)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Öznur Yeşilyurt), (01.2023-...)

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Danışmanlığı (Ayşegül Tüysüz), (06.2023-...)

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2023 girişli lisans öğrencilerin akademik danışmanlığı. 
Özlü Söz:
İnsan kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır, ne dizginden anlar, ne laf dinler. - (Konfüçyüs)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyet'in gelecekteki evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve daha mutlu olacaklardır. (1927)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü