Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Dil Yazılarım

DİLDE ÖZLEŞME, ORTAK TÜRKÇE AMACINA ZARAR MI VERİYOR? - 21.10.2013
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Bize sıkça gelen, "Türkçeleştirme çalışmaları Türk dil birliği için engeldir. Diğer Türklerden dilimiz ayrışıyor" savı var. Bu sava yanıt verelim...

Bu savı ileri sürenler, şu an dünyada Türkçe konuşan kaç kişi var ve bunların dağılımı nasıl, genelde bilmiyor. Biliyor olsalar böyle bir savı ileri sürmemeleri gerekir. Biz kısaca özetleyelim:

 • Şu an dünyada yaklaşık olarak 220 milyon dolayında Türkçe konuşan, insan vardır. Bunlar ana olarak; Oğuz, Kıpçak, Karluk/Uygur ve Sibirya/Kuzey Türkçeleri diye ayrılır.
 • Dünyada Oğuz Türkçesi konuşanların toplam Türkçe konuşanlara oranı %70 dolaylarındadır. Baskın biçimde Oğuz Türkçesi daha yaygındır.
 • Oğuz Türkçesi içine Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Gökoğuz (Gagavuz) Türkçesi ve Irak, Horasan, Kaşgay Türkçeleri girmektedir.
 • Türkiye Türkçesi ise Oğuz Türkçesi içinde en çok konuşulanıdır. Türkiye Türkçesi; Türkiye, KKTC, Batı Trakya (Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Romanya), Almanya (ve diğer ülkelerdeki gurbetçilerimiz) ve Irak Türkleri tarafından konuşulmaktadır. Toplamda 90 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulmaktadır. Toplam Türkçe konuşanların %43'ünü oluşturmaktadır.

  Yukarıdaki bilgiler ışığında sava yanıt verelim... Görüldüğü gibi, dünyada Türkçe konuşanların yarıya yakını (%43) zaten Türkiye Türkçesi konuşmaktadır. Ayrıca Türkiye Türkçesine çok yakın olan Azerbaycan, Gökoğuz Türkçeleri gibi Oğuz grubu Türk dillerini konuşanlarla birlikte bu oran %70'e çıkmaktadır.

  Bizim amacımız da Türk dil birliğini sağlamaktır. Ortak Türkçe başka başka lehçelerden sözcük derleyerek veya o lehçeyi konuşan sayısına bakmaksızın ortak olan sözcüğü arayarak olmaz. Oğuz Türkçesinin birikimini gözardı edip, konuşan sayısının çoğu zaman bir milyonu bile bulmadığı birkaç lehçeden ortak bir sözcük seçip bunu da ortak dil sözcük diye sunmak anlamsız ve gerçekdışı bir yaklaşım olur. Gerçekçi olursak; ortak bir Türkçe ancak yaygın bir lehçenin seçilip, diğer lehçelerin katkısı ile geliştirilmesi ve ortak dil olarak kabul edilmesi ile olur. Yakın zamanlarda Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerde ortak dilin Türkiye Türkçesi olması konusu ulusal kurultaylarında (meclis) görüşüldü ve olumlu görüşler bildirildi. Diğer Türk toplulukları da büyük oranda Türkiye Türkçesinin ortak dil olması konusunda olumlu görüş bildirmiş durumdalar. Hatta olası bir Türk Birliği içinde, ortak dil olarak herkesin Türkiye Türkçesi öğrenmesi, ancak yerel lehçelerin korunarak yerel olarak sürmeye devam etmesi düşüncesi dile getirilmiş ve büyük oranda kabul görmüş durumdadır.

  Oğuz Türkçesinin diğer Türkçe gruplarına göre daha gelişmiş bir yapıda olduğu bilimsel bir gerçektir. Türkiye Türkçesinin ise Oğuz grubu içinde, Türkiye'nin bağımsızlığını yitirmemiş olması ve Atatürk'ün gerçekleştirdiği dil devrimi ile bilimsel terimler başta olmak üzere birçok alanda en gelişmiş yapıda olduğu da bilimsel bir gerçektir. Diğer Türkler, çoğu bilimsel terimini ne yazık ki uzun süre siyasal baskı altında yaşadıkları Rusçadan almış durumda. Ne yazık ki kardeşlerimiz bizdeki özleşme sürecini yaşayamadı ve Rus (ve İran) sömürüsü içinde dillerini korumaya çalışmaya çabaladıkları için geliştirmeye yeterince olanak bulamadılar.

  Tüm bunları düşündüğümde, bizim gerektiğinde diğer Türk lehçelerinden çekinmeden sözcük alıp, dilimizin eksiklerini giderip, özleştirip Türkiye Türkçesini temel alarak, Oğuz Türkçesini birleştirmeye ve ortak Türkçe yapmaya çalışmamız gerekir. Bunu yaparken tüm dünya Türklerinin dilbilimci bilim adamlarının bir araya geldiği kurullar kurulmalı, akademik öğrenci değiş tokuşu için çalışmalar yapılmalı; ayrıca Türkçe izlence ve eğitim belgeselleri, betikler, Kültür Bakanlıkları arasında ortak sanatsal etkinlikler vb. düzenlenmelidir. Ancak bu tür etkinlikler devlet katında yapılacak düzeydedir. Bizim bugün yapabileceğimiz ise Türkiye Türkçesini diğer Türk lehçeleri ile destekleyerek geliştirmek; bilim, sanat, toplumsal bilimler, günlük kullanım gibi her alanda özleşmiş ve güçlü bir dil yapmaya çalışmaktır. Ortak Türkçe ancak özleşmiş ve güçlü bir dille sağlanabilir.





  Diğer Yazılar

 •  
  Özlü Söz:
  Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir. - (Lev Nikolayeviç Tolstoy)
  Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
  Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.


  © Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
  Öneri: 1024x768 ve üstü