Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Dil Yazılarım

İNGİLİZCE EVRENSEL DİL MİDİR? - 29.10.2013
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Karşımıza sıkça "İngilizce artık evrensel bir dildir." savı çıkmaktadır. Yanıtlayalım...

Dili olan toplumlara ulus denir. Her dil ayrı bir ekindir (kültürdür). Ekin ise yereldir. Doğadaki sesler bile her yerde aynı olmasına karşın yansımalar farklı algılanır ve ulusaldır. Bu da ekin farkından ileri gelir. Örneğin bir Türk, köpek havlamasını “hav” diye algılarken, bir İngiliz için bu “bark” olur. Böylelikle köpeklerin aynı ses çıkarma eylemi, Türkçede “havla-” eylemi ile, İngilizcede ise “bark” eylemi ile ifade edilmiştir. Algı tamamen anlayış ile ilgilidir. Dolayısıyla dil algı ürünüdür. Algılar ise kalıtımdan, bölgeden, yaşam biçiminden etkilenir. Ulusaldır, ekinseldir. Dili dönmediği için yad bir sözcüğü söyleyemeyen kişilerle karşılaşmışsınızdır. “Dilin dönmemesi” denen bu durum, aslında kişilerin ağız ve gırtlak yapısının kalıtsal olarak başka olmasından kaynaklanır. Toplumlar da ağız ve gırtlak yapılarına uygun bir dil geliştirirler. Bebeklerin dili bile ne kadar benzerse benzesin, küçük ayrılıklar hep olmuştur. Bu yüzden evrensel bir algı ve evrensel bir ekin var olamayacağı için, evrensel bir dil de var olamaz.

Özetle; evrensel dil diye bir olgu yoktur. Bu sömürgeci anlayışın uzantısıdır. O dönem hangi ülke başat konumda ise, o ülkenin dili sömürdüğü toplumlarca "evrensel dil" olarak algılanır. Bir Cezayirliye göre Fransızca, bir Hintliye göre İngilizce, bir Tunguza göre Rusça evrensel dil olarak algılanabilir. Çünkü herbiri başka bir başat gücün sömürüsüyle karşı karşıya kalmıştır.

Bize göre tüm ülkeler kendi dillerini korumalıdır. bu tüm ülkelerin, tüm ekinlerin doğal hakkıdır. Evrensel dil düşüncesi ise bunun düşmanıdır. Sömürünün ad değiştirmiş biçimi olan "küreselleşme" denen olgunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Dünya yerel ekinlerin korunması gerektiğini taplamış (kabul etmiş) bu yöndeki çalışmaları onaylamışken ulusal ekinleri yok edecek bir anlayış olan "evrensel dil" anlayışını ortaya atmak buna ters düşer.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Yaratıcılıktan yoksun kişi, yanlış cevapları fark edebilir. Ama, yanlış soruları anlayabilmek için, yaratıcı bir kafaya sahip olmak gerekir. - (Antony Jay)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü