Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

SANAL ORTAMDA YAPILAN DİL YANLIŞLARININ TÜRLERİ - 16.06.2014
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Sanal ortamda yapılan dil yanlışlarını en önemli ve öncelikli sorundan en anlayışla karşılanabilirine doğru şöyle dörde ayırabiliriz:

1. Bilinçli yanlışlar
Bu tür yanlışlar; bilerek ve isteyerek dili bozmak, dilde olmayan simgeleri ve kullanımları bilinçli olarak dile sokmak, bilerek yabancı sözcük kullanmak, bilerek Türkçe sözcükleri yabancı dillere benzeterek değişik biçimlere sokmak, vb. yanlışlardır. Bunlar; özentilik, ayrı olma çabası, çıkar kaygısı, ergenlik bunalımı, Türklük ve dil bilincini yitirmek gibi birçok nedenden kaynaklanan yanlışlardır. Karşı çıkılması, savaşım verilmesi ve önlem alınması gereken öncelikli konudur.
Örnekler: Slm, mrb, eLLi, saNaL, bye bye, chichek, loseladık, check ettik, şov, sewgi, qanqa... vb.

2. Bilgisizlikten ötürü yapılan yanlışlar
Bu tür yanlışlar; ayrı ve bitişik yazılması gereken sözcükleri yanlış yazmak, noktalama imlerini kullanmamak veya yanlış kullanmak, sözcükleri yöresel ağızla yazmak, Türkçesini bilmediği için yabancı sözcük kullanmak, kimi sözcükleri yanlış yerde kullanmak, anlatım bozuklukları, ünsüz benzeşmelerine aykırı davranmak, vb. yanlışlardır. Bunlar; eğitim yetersizliği, yeterince okumamak, sözcük dağarcığı yetersizliği, araştırmamak gibi birçok nedenden kaynaklanır. Bilinçlendirme, bilgi verme ve anlayışlı davranmayı gerektirir. Düzeltilmeye çalışılmalıdır.
Örnekler: Sendemi bunu yapcaktın bana, kitapı beyendim, eylence, herşey, kökdeş... vb.

3. Önemsememekten doğan yanlışlar
Bu tür yanlışlar; kişi doğrusunu bilmesine karşın önemsemediği için ikinci öbekteki yanlışları yapabilir. Bu da dile yeterince önem vermemekten kaynaklanır. Dil bilinci ve dilin önemi o kişiye aşılanmalıdır.

4. İstemdışı ve hız nedeniyle yapılan yanlışlar
Bu tür yanlışlar; hızlı yazmaktan ötürü damgaların yerlerinin karışması veya eksik kalması, düğmelere basamama, yazganın Türkçe simgeleri içermemesi, vb. yanlışlardır. Bunlar; istenmeden yapılan yanlışlardır. Doğal karşılanmalıdır. Yavaş yazarak veya ek yazılımlarla çözülebilir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Yapabileceğini düşündüğünden daha fazlasını yapamayacak hiç kimse yoktur. - (Henry Ford)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Ekonomi ile ilgili noktaları göz önünde tutarken diğer herhangi Bakanlık ve makamları ilgilendiren bütün devlet işlerinin, milli ekonomi açısından mutlaka kârlı ve hiç olmazsa zararsız olması kuralını esas olarak gözönünde tutmalıyız. Bu kurala ters düşebilecek kanun, yönetmelik yapılmamalı veya herhangi bir tedbirin alınması ancak milli ekonomi fikrinin feda edilmesine değecek hayati bir çıkara dayanmalı ve bu hareketin kesin gerekçesi ilgililerle birlikte Bakanlar Kurulu'nda ve meclis komisyonlarında görüşülmeli, yapılacak ekonomik fedakarlık bilebile yapılmalıdır. Sırası ve zamanı geldikçe mevcut kanun ve usullerimiz bu görüş ile yenilenmelidir. Memleketin bütün ekonomi kişlerini düzenlemek için adeta kurmay subay gibi çalışacak bir teşkilata ihtiyaç görünüyor. (1931)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü