Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Dil Yazılarım

SÖZCÜK SAYIMLAMA ÇALIŞMASI - 20.12.2014
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

2003 yılında İlyas Göz tarafından "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü" adındaki bilimsel çalışmada; 1995-2000 yılları arasında yayınlanan türlü gazete, öykü, roman, ders betiği, tanıtım betikçikleri, vb. gibi yazılı belgelerde yer alan 1 milyonu aşkın bir veritabanı oluşturmuştur. Oluşturduğu veri tabanına göre, sözcüklerin yinelenme sıklığını belirlemiştir. Dil devriminin başarılı olduğunu ve yabancı sözcüklerin, Türkçeleri üretildiğinde kullanım sıklığının azalarak zamanla yok olduğunu gösteren bir çalışmadır. Buna göre, yabancı dilden dilimize geçen anlamdaşı ile Türkçe kökenli olarak türetilenlerin kullanım sıklığı şöyledir:

(Yabancı sözcük: Kaç kez geçtiği - Türkçe sözcük: Kaç kez geçtiği)
vazife: 42 - görev: 522 + görevlendirmek: 14 + görevlendirilmek: 35
buud: 0 - boyut: 200
itiyat: 1 - alışkanlık: 157
şuur: 32 - bilinç: 179 + bilinçaltı, bilinçli, bilinçsiz, bilinçlendirmek gibi türevleri.
teşekkül etmek: 10 - oluşmak: 602
istiklal: 7 - bağımsızlık: 20
teftiş: 7 - denetim: 127
teftiş etmek: 1 - denetlemek: 43
teftiş edilmek: 0 - denetlenmek: 27
inkılap: 9 - devrim: 100
temayül: 6 - eğilim: 118
tenkit: 8 - eleştiri: 112
tenkit etmek: 4 - eleştirmek: 65
muhteva: 7 - içerik: 74
ihtiva etmek: 10 - içermek: 242
harp: 22 - savaş: 334
nebat: 0 - bitki: 234
muvazene: 1 - denge: 173
tabiat: 52 - doğa: 193
tabii: 52 - doğal: 343
mahzur: 2 - sakınca: 38
tedbir: 75 - önlem: 147
derpiş etmek/edilmek: 0 - öngörmek: 56 + öngörülmek: 27
heyet-i umumiye: 0 - genel kurul: 21
sevk-i tabii: 1 - içgüdü: 29
kademe: 32 - aşama: 217
fert: 47 - birey: 213
münasebet: 20 - ilişki: 709
idrak etmek: 14 - algılamak: 102
hatıra: 65 - anı: 135
tafsilat: 1 + detay: 51 + teferruat: 4 - ayrıntı: 115
konteks: 0 - bağlam: 72
müracaat: 42 - başvuru: 115
ilim: 54 - bilim: 254
ilmi: 13 - bilimsel: 154
teminat: 68 - güvence: 71
muhtemel: 27 - olası: 51
ihtimal: 87 - olasılık: 106
teklif: 98 - öneri: 140
teklif etmek: 18 - önermek: 158
teşkilat: 56 - örgüt: 174
sebep: 311 - neden: 1941
mesela: 178 - örneğin: 440

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Yoksul, cömertliğin aynasıdır. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve lüzumlu olan şeylerdir. Fakat, bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsedin.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü