Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

KAYNAŞTIRMA ÜNSÜZLERİ GERÇEKTEN DÖRT TANE Mİ? - 09.04.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

MEB, ÖSYM gibi birçok kurum, kaynaştırma (bağlama) ünsüzleri olarak sürekli olarak y, ş, s, n ünsüzlerini verirler. Hatta "yaşasın" sözü ile kodlayanlar da vardır. Oysa bu doğru değildir. Türkçede yalnızca bir bağlama ünsüzü vardır. O da "y" sesidir. Türkçenin geçmiş dönemlerinde de y sesinden başka bağlama ünsüzü görülmez. Gerçekte ş, s ve n sesleri bağlama ünsüzü değildir. O zaman, "kapı-n-ın", "anne-s-i" veya "iki-ş-er" sözlerindeki ş, s ve n ünsüzleri nedir? Açıklayalım...

n ünsüzü: Gerçekte, kapı-n-ın örneğindeki n ünsüzü "adıl n'si" (zamir n'si) olarak bilinen ünsüzdür. Türkçede kapı-da denebilmektedir. Diğer yandan kapısı-n-da da denmektedir. Buradaki n sesi iyelik ekinden sonra gelir ve adıl n'si adını alır. Kaynaştırma (bağlama) ünsüzü değildir. Üçüncü tekil kişi iyelik ekleriyle durum ekleri arasında, adılların çekiminde, ilgi ekinin başında ve aitlik eki -ki'den sonra görülür.

ş ünsüzü: Türkçede beş-er sözünün yanlış bölünmesi sonucunda sayılarla birlikte kullanılan bir ş sesi oluşmuştur. yedi-ş-er, altı-ş-ar gibi yanlış ayrılmıştır. Sayılara gelen ek -er veya -şer olarak verildiğinde, bu ş sesinin gerçekte sayılar için bir üleştirme ekinin parçası olduğu görülür, kaynaştırma değildir.

s ünsüzü: Kullanımda, anne-s-i biçiminde görülen s ünsüzünün, Türkçenin Ana Altayca döneminden kalma bir çokluk ekinin kalıntısı olduğu ve iyelik eklerinden önce bulunduğu durumlarda yanlış bölünme sonucu iyelik ekine dahil olduğu düşünülmektedir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Sevdiğimiz zaman, aşk o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz; sevdiğimiz insana doğru yayılır. - (Marcel Proust)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Çiftçilerimizi kredi, üretim kooperatifleri gibi ekonomik kuruluşlara kavuşturmak vebu kurluşları ilerletmek ve geliştirmek gayedir. Küçük sanat sahibi esnafı zorluk ve zayıflıktan kurtarmak ve onları daha kuvvetli, güvenli bir duruma getirmek için gereken kredi müesseselerini yaratmak düşündüğümüz esaslı noktalardan biridir. (1931)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü