Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Dil Yazılarım

KAYNAŞTIRMA ÜNSÜZLERİ GERÇEKTEN DÖRT TANE Mİ? - 09.04.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

MEB, ÖSYM gibi birçok kurum, kaynaştırma (bağlama) ünsüzleri olarak sürekli olarak y, ş, s, n ünsüzlerini verirler. Hatta "yaşasın" sözü ile kodlayanlar da vardır. Oysa bu doğru değildir. Türkçede yalnızca bir bağlama ünsüzü vardır. O da "y" sesidir. Türkçenin geçmiş dönemlerinde de y sesinden başka bağlama ünsüzü görülmez. Gerçekte ş, s ve n sesleri bağlama ünsüzü değildir. O zaman, "kapı-n-ın", "anne-s-i" veya "iki-ş-er" sözlerindeki ş, s ve n ünsüzleri nedir? Açıklayalım...

n ünsüzü: Gerçekte, kapı-n-ın örneğindeki n ünsüzü "adıl n'si" (zamir n'si) olarak bilinen ünsüzdür. Türkçede kapı-da denebilmektedir. Diğer yandan kapısı-n-da da denmektedir. Buradaki n sesi iyelik ekinden sonra gelir ve adıl n'si adını alır. Kaynaştırma (bağlama) ünsüzü değildir. Üçüncü tekil kişi iyelik ekleriyle durum ekleri arasında, adılların çekiminde, ilgi ekinin başında ve aitlik eki -ki'den sonra görülür.

ş ünsüzü: Türkçede beş-er sözünün yanlış bölünmesi sonucunda sayılarla birlikte kullanılan bir ş sesi oluşmuştur. yedi-ş-er, altı-ş-ar gibi yanlış ayrılmıştır. Sayılara gelen ek -er veya -şer olarak verildiğinde, bu ş sesinin gerçekte sayılar için bir üleştirme ekinin parçası olduğu görülür, kaynaştırma değildir.

s ünsüzü: Kullanımda, anne-s-i biçiminde görülen s ünsüzünün, Türkçenin Ana Altayca döneminden kalma bir çokluk ekinin kalıntısı olduğu ve iyelik eklerinden önce bulunduğu durumlarda yanlış bölünme sonucu iyelik ekine dahil olduğu düşünülmektedir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Savaş kazanıldı ama barış değil. - (Albert Einstein)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Hasattan sonra ele geçecek ürün köylünün parası demektir... Para değerinin düşmesine karşı tedbir alındığı gibi; memleketimizin durumuna göre tahıl değeri üzerinde dedaima hassasiyetle teklifler hazırlayacak bir büronun hizmeti yararlı olur. (1931)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü