Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

İSLAM VE MÜSLÜMAN SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE - 13.08.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Baştan söyleyelim: Buradaki değerlendirme, dilbilimsel açıdan yapılmaktadır.

İslam sözcüğü, Arapça s-l-m kökünden gelmektedir. Selam ile kökteştir. Selam sözcüğü, Türkçedeki esen sözcüğü ile anlamdaştır. İslam sözcüğü ise "esenlik, barış, boyu eğme" gibi anlamlara gelir. İslam, inan (din) adı olarak, "barış" anlamına gelir.

Arapçada genellikle "m" sesi, bir işi yapan veya o öbekten olan kişiyi belirtmek için başa getirilir. Örnek vermek gerekirse; ders - müderris (ders veren), hendese (çizim) - mühendis (çizim yapan), imar - mimar (imar eden), hesap - muhasip (hesap yapan), ilim - muallim (ilim yapan), iman - mümin (iman eden), ... vb. Aynı durum, İslam sözcüğü için de geçerlidir. Arapçada "İslam'a uyan" anlamında Müslim sözü kullanılır. Müslüman sözü ise bunun çoğuludur (-an çoğul eklerinden biridir). Kısacası, Müslüman dediğimizde gerçekte bir topluluktan, birden çok kişiden söz etmiş oluruz. Ancak Türkçeye geçtiğinde tekil anlam almıştır. Bunun gibi, Arapçada çoğul olup da, Türkçeye geçtiğinde tekilleşmiş başka sözler de vardır. Örneğin; ahlak ("hulk"un çoğulu), evrak ("varak"ın çoğulu), ecdat ("cedd"in çoğulu), evlat ("velet"in çoğulu) ... vb.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Sis, yelpaze ile dağıtılmaz. - (Japon Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriyegidiyor, demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeyeçalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal vefaydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve ortaöğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayedetoplumlar iş adamlarına, sanatkârlarına sahip olur. Elbette millidehamızı geliştirmek, hislerimizi lâyık olduğu dereceye çıkarmak içinyüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da aynıöğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz. (1922)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü