Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

DOKTOR SÖZCÜĞÜ - 21.08.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Bildiğiniz gibi doktor sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiştir. Hekim ise Arapçadır. Benzer biçimde tabip de... Gerçekte tıp sözcüğü her ne kadar özel ad kökenli, demeli Mısır'ın Teb kentinden gelmiş olsa da tabip sözcüğü Arapça kurallara göre türetildiğinden Arapça sayılır. Onu özel ad kökenli ancak Arapça dilbilgisine uymuş olarak görebiliriz. Türkçede bu sözcükler yerine ne diyebiliriz? Eskiden otacı, emci, sagun, atasagun gibi sözcükler vardı. Bunları inceleyelim...

Otacı, eskiden otlarla iyileştiren kişiye verilen bir addı. Günümüzde otlarla veya em (ilaç) dışındaki diğer benzer yollarla iyileştirme işini Fransızcadan dilimize giren terapist sözcüğü ile belirttiğimiz kişiler yapmakta. Bu nedenle otacı adını terapist için daha uygun görünmekte.

Geçmişten beri kullanılan emci sözcüğü ise, em (ilaç) yapan kişiye denmekte idi. Bu da günümüzdeki eczacıya karşılık gelmektedir. bu nedenle emci, eczacı için kullanılmalıdır.

Eskiden doktorlara atasagun veya sagun denirdi. Sagun sözcüğü sağ sözcüğü ile kökteştir. Sağ ve sağlıklı yapan demektir. Atasagun ise daha çok bilgi birikimi yüksek, deneyimli doktorlar için kullanılırdı. Bunun için de, bu sözcükler doktor için en uygun sözcüklerdir. Buna ek olarak, sağ yapan, sağaltan anlamında, sağaltman sözü de kullanılabilir.

Özetle; terapist için otacı, eczacı için emci, pratisyen doktor için sağaltman veya sagun, uzman doktor için ise atasagun sözcükleri daha uygundur.

Sağlık bilimleri dışındaki alanlar için kullanılan doktor sözcüğü için ise bilmen, bilge gibi sözcükler kullanılabilir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Bir çok insan önyargılarını yeniden düzenlemeyi düşünmek sanır. - (William James)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türk Ordusu, ölmemek için yenmeye karar vermiş olan bir milletin şeref ve bağımsızlığını savunmak olan kutsal vazifesini her türlü büyük yokluklar içinde yerine getirmeye mecbur olmuş; fakat hak ve adaletin son zaferine olan inanç, galibiyeti sağlamıştır. Sakarya Zaferi'ni kazanmak için en küçüğünden en büyüğüne kadar sevinçle çalışan Türk halkı ve ordusu, gerek muharebe esnasında ve gerek muharebeden sonra... bütün Doğu memleketlerinde gösterilen bu sevgiden özellikle duygulanmışlardır. Bu sevgi gösterileri, Türk halkının Sakarya Muharebesi'nde bütün Doğu milletlerinin kurtuluşu için mücadele ettiğini bu milletlerin de kavradıklarını ispat etmiştir. (1921)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü