Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

ÜNDEK SÖZÜ - 09.02.2016
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Ündekten (telefondan) çağrı aldığımızda çoğumuz açarken "alo" diyerek yanıt verir. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü?

Bu sözcük İngilizcedeki "hello" (merhaba) sözünden gelmiştir. Örneğin bir İspanyol da kendi dilinde aynı anlama gelen sözcük olan "hola" diyerek açar ündeği. Bize "alo" sözü bu sözün Fransızca karşılığı olan "allô" sözünden geçmiştir. Çünkü bize ündek, Fransız kuruluşlarınca Osmanlı döneminde gelmiştir. O dönemde her yeniliği Fransızlardan aldığımız için ve onlara öykündüğümüz için, bu gelenek sürmüştür. Öyle ki, ordularımız bile Fransızca "yürü" anlamına gelen "marş" (march) sözü ile yürümüşken, ündeği "alo" diyerek açmamız bizi şaşırtmıyor. Öyle ki, bulmacalarda sanki bu işin kuralıymış gibi "telefonda seslenme sözü" diye soru bile çıkıyor. Alo sözünün Graham Bell'in sevgilisinin adından geldiğini ileri süren gülünç bir görüş de vardır. Bu tür "şehir efsaneleri"ne inanmayınız. Önceden bir kişi bu konuda sazanlamış (trollemiş), herkes yemiş. Hiçbir yabancı kaynakta böyle bir "sevgili" bulamazsınız. Kaldı ki, her dilde başka açılır ündek.

Ündek çağrısını yanıtlarken bile Fransızca konuşarak başlayan bir ulusuz. O yüzden ündek çağrılarına yanıt verirken bu sözden kaçınmalıyız.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Olayları ve düşünceleri kritik etmek için cins kafa ister, fakat taklit etmek için fazla zeki olmaya gerek yok. - (S. Ahmed Arvasi )
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat,idrak,kendi hakkındakötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve nekadartetkikten uzakgörünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispatetti.Milletimiz haizolduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyetdünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü