Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

"VAMPİR" NE DEMKTİR, NEREDEN GELİR? - 21.07.2019
Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Altay dilailesinin en yaygın dillerinden olan Türk dilleri, ortak kökenden gelmektedir. Bu ortak kökene Ana Türkçe denir. Ana Türkçede uzun o ile sesletilen ôp- "1. yutmak 2. içine çekmek" anlamında bir kök sözcük bulunmaktaydı. Bu kökten ôpır "1. içine çeken, emen 2. yutan" anlamında bir sözcük türemiştir. Yine Ana Türkçeden ayrılarak gelişmiş olan Bulgarcada bu söz varlığını sürdürürken Bulgarcadaki değişimlerden etkilenmiştir.

Eski Bulgarcada öbür Türk Dillerinde /o-/ veya /ö-/ ile başlayan sözcükler ve fiiller /wa-/ ve /we-/ ile başlar; on = wan, öl- = wel- gibi. Bu bağlamda ôpır sözü; bugünkü Türkçenin en geniş kolunu oluşturan ve Türkiye'de de konuşulan Oğuzcada kısalan o'dan dolayı > obur, eski Bulgarcada > *wapır olarak varlığını sürdürmüştür. Büyük olasılıkla Tuna Bulgarcasından Macarcaya, oradan da yakınındaki Slav dillerine alınmış olmalıdır.

Tuna Bulgarcasındaki *wapır sözcüğü Yunancaya geçince de, Yunan alfabesinde /b/ harfi /mp/ bileşimiyle yazıldığı için ve ayrıca Türkçedeki /ı/ harfi de Yunancada olmadığından, sözcük Yunan alfabesiyle "vampir" biçiminde yazılmak durumunda kalınır (okunuşu "vabir"), ancak zaman içinde diğer dillere de Yunancadan alınınca /mp/ bileşimi /b/ olarak değil ayrı ayrı /m/, /p/ olarak okunmuş, böylece Türkçeye de vampir olarak geri alınmıştır. Oysa şöyle bir gezip gelen vampir sözünün kökü Türkçedir ve bizdeki "obur"un ta kendisidir.

Geceleri çıkarak yaşayanları yiyen, kanını emerek öldüren varlıklara ilişkin söylentiler, birer mit olarak Türk topluluklarının yaşadığı Kafkaslarda ve Balkanlarda uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir. Dolayısıla bu sözcüğün Türkçe kökenli olması da yadırganacak bir durum değildir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir. - (Çin Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamı ile medeni bir sosyal toplum olmaktır. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin varlığı, kıymeti,hürriyet ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapacağı medenieserlerle uyumludur. Medeni eser meydana getirmek kabiliyetinden yoksunolan kavimler, hürriyet ve bağımsızlıklarından ayrı tutulmayamahkûmdurlar. İnsanlık tarihi baştan başa bu dediğimi doğrulamaktadır. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak, hayatın şartıdır. Bu yolüzerinde duraksayanlar veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriyebakmak cahilliği ve tedbirsizliğinde bulunanlar, medeniyetin coşkunseli altında boğulmaya mahkûmdurlar. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fensahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayatve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme veyenilenmesi zorunludur. Medeniyetin buluşlarının, tekniğin harikalarının, dünyayı değişiklikten değişikliğe uğrattığı bir devirde,asırlık köhne zihniyetlerle, geçmişe bağlılıkla varlığın korunmasımümkün değildir. (1924)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü