Kişi Adları ve Anlamları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Kişi Adları ve Anlamları

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N
O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 • ABAD (E) : (farsça) Şen, bayındır; sonsuz gelecek zamanlar
 • ABADE (K) : (farsça) Şen, bayındır; sonsuz gelecek zamanlar
 • ABAKAHAN (E) : (türkçe) İlhanlı hükümdarı Hülagu'nün oğlu.
 • ABAY (E) : (türkçe) Beceri, sezgi, anlayış, dikkat
 • ABBAD (E) : (arapça) Allah'a itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren, yasaklarından kaçınan
 • ABBAS (E) : (arapça) Sert, çatık kaşlı; aslan
 • ABDAR (K) : (farsça) Sulu, taze, parlak, sağlam vücutlu, nükteli, zarif, güzel, hoş, su veren hizmetçi
 • ABDİ (E) : (arapça) Kulluk ve itaat eden
 • ABDULLAH (E) : (arapça) Allah'ın kulu
 • ABDURRAHMAN (E) : (arapça) Rahman olan Allah'ın kulu
 • ABDURRAUF (E) : (arapça) Rauf olan Allah'ın kulu
 • ABDUSSABUR (E) : (arapça) Sonsuz sabır sahibi Allah'ın kulu
 • ABDÜDDAR (E) : (arapça) Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu.
 • ABDÜLAFUV (E) : (arapça) Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu.
 • ABDÜLAZİZ (E) : (arapça) Büyük ve aziz olan Allah'ın kulu
 • ABDÜLBAKİ (E) : (arapça) Ebedi olan Allah'ın kulu
 • ABDÜLHALİK (E) : (arapça) Yoktan var eden Allah'ın kulu.
 • ABDÜLHAMİD (E) : (arapça) Övülmüş olan Allah'ın kulu
 • ABDÜLHAY (E) : (arapça) Daima diri ve ebedi olan Allah'ın kulu
 • ABDÜLKADİR (E) : H(arapça) erşeye gücü yeten Allah'ın kulu
 • ABDÜLKERİM (E) : (arapça) Cömert olan Allah'în kulu
 • ABDÜLMECİD (E) : (arapça) Şanı büyük olan Allah'ın kulu
 • ABDÜLMELİK (E) : (arapça) Mülk sahibi olan Allah'ın kulu.
 • ABDÜLMUTTALİP (E) : (arapça) İsteyen allahın kulu.
 • ABDÜRREZZAK (E) : (arapça) Rızık veren Allah'ın kulu
 • ABDÜSSELAM (E) : (arapça) Selamete çıkaran Allah'ın kulu
 • ABENDAM (K) : (farsça) Güzel vücutlu, güzel
 • ABER (E) : (arapça) Hz. Nuh'un torununun adı
 • ABGUN (E) : (farsça) Mavi renk, gök; parlak; nişasta
 • ABHER (E) : (arapça) Nergis çiçeği; yasemin; dolu kab
 • ABILAYHAN (E) : (türkçe) Orta cüz Kazak Hanı
 • ABIŞKA NOYAN (E) : (türkçe) Bir İlhanlı komutanı
 • ABİD (E) : (arapça) Allah'a ibadet eden, kullar, köleler
 • ABİDE (K) : (arapça) Anıt; Önemli, değerli eser
 • ABİDİN (E) : (arapça) Kullar, köleler, sofular, ibadet edenler
 • ABŞAR (K) : (arapça) Şelale
 • ABUŞKA (E) : (türkçe) Koca, zevc, yaşlı erkek
 • ABUZER (E) : (arapça-farsça) Altın suyu
 • ABUZETTİN (E) : (arapça) Din yolunda çabuk, hızlı giden
 • ACABAY (E) : (türkçe) Amca bey, ağabey; başladığı işi bitiren; büyük
 • ACAHAN (E) : (türkçe) Amca han, ağabey
 • ACAR (E) : (türkçe) Kuvvetli, atılgan, çevik, sevaplar; halk; becerikli
 • ACARALP (E) : (türkçe) Yiğit, becerikli, cesur kişi
 • ACLAN (E) : (arapça) Hızlı, çabuk, telaşlı
 • ACUN (E) : (arapça) Dünya, varlık
 • AÇANGÜL (K) : (türkçe) Açan gül.
 • AÇE (K) : (türkçe) Sumatra adasının en kuzey kısmı.
 • AÇELYA (K) : (yunanca) Güzel, kokusuz, çok çeşitli renklerde çiçek açan fundagillerden bir bitki
 • AÇIL (K) : (türkçe) Açılmaktan emir; serpil
 • AÇILAY (K) : (türkçe) Ayın dolunay halinde olmaya başlaması
 • ADA (E) : (türkçe) Her tarafı sularla çevrili kara parçası
 • ADAHAN (E) : (türkçe) Adanın yöneticisi
 • ADALEDDİN (E) : (arapça) Dinin adaleti
 • ADALET (K) : (arapça) Hak tanırlık, haklılık; hakkaniyet; düzenli dengeli
 • ADANIR (K/E) : (türkçe) Şanlı, şöhretli
 • ADEM (E) : (arapça) İnsan; yokluk, vücudun zıttı; adam; iyi temiz kimse
 • ADETULLAH (E) : (arapça) Allah'ın kanunu
 • ADEVİYE (K) : (arapça) İyilik, yardımseverlik
 • ADİL (E) : (arapça) Doğruluk gösteren, doğru; eşit, eş; adaletli
 • ADİLE (K) : (arapça) Haktan ayrılmayan, adaletle iş gören, adil
 • ADİLHAN (E) : (arapça-türkçe) Adil yönetici
 • ADİN (E) : (arapça) Cennet
 • ADNAN (E) : (arapça) Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse
 • AFAFET (K) : (arapça) Temiz olan; fenalıktan, günahtan kaçınan; namuslu
 • AFET (K) : (arapça) Çok güzel kadın, dilber - Doğal felaket, Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
 • AFFAN (E) : (arapça) Kötü şeylerden kaçınan, temiz
 • AFGAN (E) : (arapça) Heyecanlı, çabuk öfkelenen
 • AFİF (K) : (arapça) İffetli, namuslu; haramdan sakınan, doğru
 • AFİFE (K) : (arapça) İffetli, namuslu kadın, temiz
 • AFİL (E) : (arapça) Batan (güneş, yıldız), görünmez olan, kaybolan
 • AFİTAP (K) : (farsça) Güneş, güneş ışığı, güzel yüzlü, dilber
 • AFİYET (K) : (arapça) Sağlık
 • AFRA (K) : (arapça) Ayın onüçüncü gecesi, beyaz toprak
 • AFŞAR (E) : (türkçe) Afşar boyunu oluşturan Türkmenlerin adı; çevik, çabuk iş gören
 • AFŞİN (E) : (türkçe) Zırh, silah
 • AFTABE (K) : (farsça) Su kabı; güneş biçiminde yapılan mücevher
 • AGAH (E) : (farsça) Bilir, uyanık, vakıf, bilgili, haberli.
 • AGER (E) : (türkçe) Temiz, doğru kimse.
 • AGRA (E) : (arapça) Çok sevimli, çok yakışıklı.
 • AĞA (E) : (türkçe) Büyük, efendi, ağabey; Amir, baş, reis; koca, erkek eş.
 • AĞAN (K) : (türkçe) Akanyıldız, ağma.
 • AĞANER (E) : (türkçe) Saf, temiz, duru insan.
 • AĞAR (E) : (türkçe) Beyaz renkli; samimi; asil, şerefli.
 • AĞCA (K) : (türkçe) Beyaz tenli kadın.
 • AĞGÜL (K) : (türkçe) Beyaz gül, ak gül.
 • AĞIT (E) : (türkçe) Edebiyatta bir şiir türü
 • AHAD (E) : (arapça) Bir, kişi, kimse; birden dokuza kadar olan sayılar.
 • AHAVİ (E) : (arapça) Kardeşçe, dostça, kardeş gibi.
 • AHBARÎ (E) : (arapça) Haber veren, rivayet eden.
 • AHDİ (E) : (arapça) Ahd, and icabı.
 • AHENK (K) : (farsça) Uyum; renkler arasında uygunluk; kasıt, niyet.
 • AHFAZ (E) : (arapça) Belleği çok kuvvetli; Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi; alçak gönüllü.
 • AHFEŞ (E) : (arapça) Küçük gözlü, zarif bakışlı; yalnız gece gören kimse.
 • AHİ (E) : (arapça) Ahi ocağına mensup kimse; cömert, eliaçık.
 • AHİD (E) : (arapça) Bir şeyin olmasını emretmek; söz vermek, emir, talimat.
 • AHKAF (E) : Kum fırtınası; Kur'an'ın 6. suresi.
 • AHLA (K) : Çok tatlı, pek şirin.
 • AHLAS (E) : Saf, halis, karışımsız; iyi yürekli.
 • AHMED (E) : Övülmeye ziyade layık, en çok övülmüş.
 • AHMER (E) : Kırmızı, kızıl.
 • AHRA (K) : Daha layık, münasip, uygun.
 • AHSEN (K/E): En güzel, çok güzel. (Kur'an'da kullanılır)
 • AHTER (K) : Yıldız.
 • AHU (K) : Ceylan, karaca, gazal; güzel, ince, alımlı kadın; ceylan gözlü; kardeş, dost
 • AHVER (E) : Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam; zeki, akıllı.
 • AHVES (E) : Cesur, kahraman, yiğit.
 • AİŞE (K) : Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören, yaşayış.
 • AJDA (K) : Filiz, sürgün; üzeri çentik çentik olan şey.
 • AJLAN (K) : Hızlı,çabuk,telaşlı.
 • AKABE (E) : Sarp geçit; tehlike.
 • AKAD (E) : Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınmış kimse.
 • AKALP (E) : Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınmış kimse.
 • AKALIN (E) : Alnı açık, onurlu, suçu olmayan.
 • AKANAY (K) : Yıldız kümesi.
 • AKANSEL (E) : Akarsu.
 • AKAR (E) : Akıp geçen; gelir getiren.
 • AKARSU (K/E) : Akan su; Tek sıra elmastan ya da pırlantadan gerdanlık
 • AKASMA (K) : Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani tırmanıcı bir bitki.
 • AKASOY (E) : Sevilen, sayılan soydan gelen.
 • AKASYA (K) : Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen bir ağaç.Salkımağacı, Güzel kokulu bir süs bitkisi
 • AKBATU (E) : Yiğit erkek.
 • AKBATUN (E) : Yiğit erkek.
 • AKBEHMEN (E) : Peygamber çiçeği.
 • AKBOĞA (E) : Boğa gibi güçlü ve temiz şahsiyetli.
 • AKBORA (E) : Bora.
 • AKBUDUN (E) : Temiz, tanınmış soydan gelen.
 • AKCEBE (E) : Beyaz zırh sahibi yiğit.
 • AKÇA (E) : Oldukça beyaz; gümüş para; saf, temiz, iyi niyetli.
 • AKÇAKOCA (E) : Temiz ve namuslu erkek.
 • AKÇALI (E) : Varlıklı, zengin.
 • AKÇAN (E) : Temiz, dürüst kimse.
 • AKÇAR (E) : iyi ruhlar.
 • AKÇİÇEK (K) : Beyaz çiçek.
 • AKÇORA (E) : İyi ruhlar.
 • AKDA (K) : Himaye altında olan cariye.
 • AKDEMİR (E) : Demir gibi güçlü ve temiz yürekli yiğit.
 • AKDES (E) : En kutsal.
 • AKDİL (E) : İyi, doğru, güzel konuşan.
 • AKDOĞAN (E) : Beyaz doğan.
 • AKDORU (E) : Doruğu bulutlu dağ.
 • AKEL (E) : Doğru işler yapan, güvenilir erkek.
 • AKERMAN (E) : Dürüst, soylu, temiz.
 • AKGÜL (K) : Beyaz gül.
 • AKGÜN (E) : Mutlu gün.
 • AKHAN (E) : Dürüst hakan.
 • AKIN (E) : Karşı tarafın üzerine yapılan saldırı; her engeli aşan.
 • AKINALP (E) : Akın yapan yiğit.
 • AKİF (E) : İsteğiyle çekilip ibadet eden; sebatlı; direnen
 • AKİFE (K) : Sebatlı, kararlı; ibadet eden; direnen
 • AKİL (E) : Akıllı.
 • AKİLE (K) : Akıllı.
 • AKİPEK (K) : İpek gibi kadın.
 • AKİS (K) : Yankı; yansı; zıt, ters, muhalif.
 • AKKOR (K) : Işık saçacak kadar sıcak.
 • AKKIZ (K) : Beyaz kadın.
 • AKMAN (E) : Temiz insan; yaşlı kimse.
 • AKMAR (E) : Aylar, yıldızlar.
 • AKMER (K) : Ay gibi beyaz yüz.
 • AKNUR (K) : Beyaz nur.
 • AKÖZ (E) : Özü sözü doğru kişi.
 • AKSOY (E) : Temiz soylu.
 • AKSU (K) : Temiz su; Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı, nehir.
 • AKSUNA (K) : Ak renkli yaban ördeği.
 • AKSUNER (E) : Aksungur.
 • AKSUNGUR (E) : Doğan cinsinden bir nevi av kuşu.
 • AKSÜYEK (E) : Soylu.
 • AKŞEMSEDDİN (E) : Dinin güneşi.
 • AKŞİT (E) : Kutlu, uğurlu; güneş, nur, aydınlık.
 • AKTAY (E) : Beyaz tay.
 • AKTAN (E) : Aydınlık, mehtaplı gece.
 • AKTAR (E) : Parlak, aydınlık sabah.
 • AKTAŞ (E) : Mermer.
 • AKTEKİN (E) : Parlak, görkemli, temiz huylu prens.
 • AKTEMÜR (E) : Akdemir.
 • AKTİMUR (E) : Aktemur.
 • AKTOLGA (E) : Beyaz miğfer.
 • AKTUĞ (E) : Aytuğ.
 • ALAADDİN (E) : Dini yüceltmek için çalışan kimse.
 • ALAGÜN (K) : Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava.
 • ALAMET (K) : İşaret, iz, nişan; sembol; belirti; çok iri.
 • ALANALP (E) : Ülke fetheden, fatih.
 • ALANGOYA (K) : Altın geyik (Moğolca).
 • ALANGU (E) : Altın geyik.
 • ALATAY (E) : Derisinde benekler olan tay.
 • ALAZ (K/E) : Alev. Dalga dalga. Yer yer
 • ALCAN (K) : Can alıcı güzel.
 • ALEMDAR (E) : Sancak ya da bayrak taşıyan, bayraktar; önder
 • ALEV (K) : Yanan, ışık veren maddelerin çeşitli şekillerde şeffaf dili, yalım, yalaz, alaz, ateş; aşk ateşi; alımlı cazibeli.
 • ALGAN (E) : Alan, fetheden, fatih.
 • ALGIN (E) : Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun, aşık; güçlü, iyi güzel, sıcakkanlı; cılız, zayıf
 • ALGONCA (K) : Kırmızı gülün goncası
 • ALGUHAN (E) : Çağatay hükümdarı.
 • ALGUN (K) : Aklı alınmış; al renkli; tümsek
 • ALGUNE (K) : Serap; allık.
 • ALGÜL (K) : Kırmızı gül.
 • ALİ (E) : Yüksek, büyük, yüce, yemin eden.
 • ALİCAN (E) : Ali-can
 • ALİCENGİZ (E) : Akla gelmez, şeytanca.
 • ALİGÜHER (E) : Yaratılışı ve mayası yüce ve değerli olan.
 • ALİHAN (E) : Ali-han
 • ALİM (E) : Bilgin, çok bilen
 • ALİME (K) : Alim kadın.
 • ALİNUR (K) : Ali-nur
 • ALİŞAN (E) : Şanı yüce olan.
 • ALİYE (K) : Yüce, ulu
 • ALKAN (E) : Kırmızı kan.
 • ALKIM (E) : Gökkuşağı.
 • ALKIN (E) : Sevdalı, aşık.
 • ALP (E) : Yiğit, cesur, bahadır; büyük işler başaran, halkça sevilen yiğit
 • ALPAGU (E) : Tek başına düşmana saldıran yiğit.
 • ALPASLAN (E) : Aslan gibi cesur yiğit, savaş beyi.
 • ALPAY (E) : Cesur,yiğit kimse
 • ALPBİKE (E) : Genç, delikanlı.
 • ALPER (E) : Yiğit er.
 • ALPEREN (E) : Ermiş yiğit.
 • ALPERTUNGA (E) : Efsanevi Türk hükümdarı.
 • ALPGİRAY (E) : Yiğit hükümdar.
 • ALPKIN (E) : Keskin kılıç.
 • ALPMAN (E) : Yiğit kişi.
 • ALPNUR (K) : Yiğit ve nurlu.
 • ALPTEKİN (E) : Kahraman şehzade.
 • ALTAN (E) : Hakan'lara verilen san, sulatn, padişah; sabah güneş doğarkenki zaman.
 • ALTAY (E) : Kırmızı tay.
 • ALTIN (K) : Yüksek değerli bir maden
 • ALTINBAŞAK (K) : Değerli kimse.
 • ALTINBİKE (K) : Altınbaşak.
 • ALTUĞ (E) : Kızıl tuğ.
 • ALTUNAY (E) : Ay'ın san renkli hali.
 • ALYA (E) : Yüksek yer; gök, sema.
 • AMANULLAH (E) : Allah'ın bağışlaması, koruması.
 • AMBER (K) : Güzel kokulu
 • AMİL (E) : Etken, etmen; fail, yapan, işleyen; tahsildar.
 • AMİNE (K) : Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.
 • AMİR (E) : Devlete ait; mamur eden; emir veren.
 • AMİRE (K) : Amir kadın.
 • AMRE (K) : Uzun ömürlü.
 • AMUZ (E) : Bilen, öğrenmiş, öğreten.
 • ANDAK (K/E) : Hemen, o anda.
 • ANGIN (E) : Ünlü, tanınmış; bayındır.
 • ANIL (E/K) : Anma işine konu olmak; meşhur; hatırlanan.
 • ANİF (E) : Sert, şiddetli; haşin; biraz önce.
 • ANİFE (K) : Sert, şiddetli; haşin; biraz önce.
 • ARAF (E) : Cennet ile Cehennem arasındaki yer; sert tepe; usuller.
 • ARAM (K) : Dinlenme, karar; huzur, rahat.
 • ARAMCAN (K) : Gönül rahatı; sevgili, sevilen güzel.
 • ARCA (K) : Temiz, namuslu; topal.
 • ARDA (E) : İşaret olarak yere dikilen çubuk, sonra gelen.
 • ARGUN (E) : Zayıf, güçsüz.
 • ARGÜN (E) : Temiz, aydınlık gün.
 • ARHAN (E) : Üstün nitelikli, gururlu bakan.
 • ARIÇ (E) : Barış, asayiş.
 • ARINÇ (E) : Temiz, saf; barış.
 • ARİF (E) : Bilen, bilgi sahibi, sezgili; meşhur.
 • ARİFE (K) : Tecrübeli, bilgili, sezgi ve anlayışa sahip.
 • ARKAN (E) : Temiz kan; üstün, galip.
 • ARKIN (E) : Yavaş, ağır, sakin, gelecek yıl.
 • ARMAĞAN (K/E) : Biri için seçilen özel hediye.
 • ARMAN (E) : Hasret, özleme; zahmet; teesüf; pişmanlık.
 • ARSAL (E) : Temiz huylu, namuslu.
 • ARSLAN (E) : Aslan; korkusuz.
 • ARUZ (K) : Türk Edebiyatında kullanılan ölçü.
 • ARZIK (E) : Dindar, sofu.
 • ARZU (K) : İstek, özlem, dilek; halk hikayesinde Kamber'in sevgilisi; herhangi bir şey için duyulan aşırı istek; heves, emel; özlemek.
 • ARZUM (K) : Benim isteğim.
 • ARZUMAN (K) : Arzu.
 • ASAF (E) : Vezir; erdem, ileri görüşlülük; Hz. Süleyman peygamberin veziri
 • ASAL (E) : Başlıca, temel, esaslı.
 • ASALET (E) : Soyluluk.
 • ASENA (K) : Güzel, alımlı kadın; dişi kurt
 • ASFA (E) : Çok saf, en temiz, halis.
 • ASIM (E) : Yasak; iffetli, temiz, namuslu, günahtan çekinen
 • ASIMA (K) : Yasak; iffetli, temiz, namuslu, günahtan çekinen
 • ASİYE (K) : Sütun, kolon, direk; mersin ağacı; isyan eden, itaatsiz, asi; haydut; Allah'ın emirlerine karşı gelen. (Bu isim Peygamberimizce yasaklanmıştır.)
 • ASKER (E) : Vazife yapan; er.
 • ASLI (K) : Kök, köken; aşık Kerem'in sevgilisi; soy; kaide, kural; hakiki.
 • ASLIHAN : Aslı han soyundan olan.
 • ASRİ (E) : Çağdaş, zamana uygun.
 • ASU (K) : Asi, ehlileşmeyen huysuz at; isyankar, Azgın huysuz (at); Asuman'ın kısaltması.
 • ASUDE (K) : Rahat, dingin, sessiz, sakin
 • ASUMAN (K) : Gökyüzü, sema, felek.
 • ASUTAY (E) : Hırçın tay.
 • ASYA (K) : En büyük kıta.
 • AŞIK (E) : Sevdalı; dalgın.
 • AŞİR (E) : Onda bir, onuncu; samimi dost; koca; aşar toplayan.
 • AŞKIN (K/E) : Üstün, benzerlerini aşmış; sevgilin; geçkin, aşmış olan; ölçüyü kaçıran.
 • ATA (E) : Baba; dede ve büyükbabalardan herbiri; ihsan.
 • ATABEK (E) : Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi, lala.
 • ATABEY (E) : Atabek.
 • ATAÇ (E) : Atalardan gelen
 • ATAKAN (E) : İleri atılan.
 • ATALAY (E) : Ünlü.
 • ATAMAN (E) : Önder, başkan.
 • ATAOL (E) : Yüce bir insan ol.
 • ATASAGUN (E) : Hekim.
 • ATAULLAH (E) : Allah'ın lütfu.
 • ATAY (E) : Bilinen, tanınmış.
 • ATEŞ (K/E) : Yanmakta olan cisim
 • ATIFET (K) : Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik sever, teveccüh.
 • ATIL (E) : Bir amaca doğru hızla ilerleme
 • ATILGAN (E) : Girişgen , hevesli
 • ATİK (E) : Çabuk davranan , çevik; berrak, saf; hür; asil
 • ATİKE (K) : Özgür; soylu; güzel, genç kız
 • ATİLLA (E) : Büyük, ünlü; babacık; savaşçı, fatih; Hun hükümdarı.
 • ATİYE (K) : Bağış, ihsan, hediye; gelecek.
 • ATLAS (E) : Diba; düz, havasız, tüysüz; Mitolojide dünyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
 • ATUFET (K) : Şefkat, merhamet.
 • AVCI (E) : Avlanan.
 • AVNİ (E) : Yardımla ilgili.
 • AVNİYE (K) : Yardımla ilgili.
 • AVNULLAH (E) : Allah'ın yardımı.
 • AVŞAR (K) : Oğuzların bir kolu.
 • AYALP (E) : Ay yüzlü yiğit.
 • AYANA (E) : Saygı.
 • AYANFER (E) : Gözün nuru.
 • AYAS (K/E) : Dolunay, mehtap.
 • AYASUN (K) : Aysun.
 • AYAZ (E) : Hava ve gece için soğuk.
 • AYBAR (E) : Gösterişli, heybetli; korku veren.
 • AYBARS (E) : Hun Hükümdarı Atilla'nın amcası.
 • AYBEG (E) : İleri gelen, temiz yönetici.
 • AYBEN (K) : Ay gibi, Ay yüzlü, Ayın kendisi
 • AYBERK (E) : Güçlü ışığı olan ay; sağlam kişilik; yaprak.
 • AYBİGE (K/E) : Dolunay.
 • AYBİKE (K) : Ay gibi güzel kız. (Aybüke)
 • AYBİKEN (K) : Bir hükümdar hanımımın adı.
 • AYBİRGEN (K) : Ayveren
 • AYBÜKE (K) : Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı (Aybike)
 • AYCA (K) : Ay gibi parlak ve aydınlık
 • AYCAN (K/E) : İçi dışı ay gibi parlak ve aydınlık.
 • AYCİHAN (K/E) : Cihanı aydınlatan ışık.
 • AYÇA (K) : Ayın ilk günlerde aldığı biçim, hilal
 • AYÇAN (K) : Ay gibi parlak ve sevimli.
 • AYÇIL (K) : Sürekli aydınlık veren - Ay gibi
 • AYÇİÇEK (K) : Günçiçek
 • AYDAN (K) : Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel, aydan gelen, aydan yaratılmış
 • AYDEMİR (E) : Yüzü kavisli bir çeşit keser
 • AYDIN (E) : Bilgili; nurlu.
 • AYDİL (K/E) : Güzel, parlak, aydınlık gönül.
 • AYDİNÇ (E) : Cesur, aydın.
 • AYDOĞDU (K) : Doğmakta olan ay.
 • AYDOLUN (E) : Dolunay.
 • AYERDEM (E) : Ay-erdem.
 • AYETULLAH (E) : Allah'ın ayetleri; mucizeler; iz, nişan.
 • AYFER (K) : Ay ışığı.
 • AYGEN (K) : Dost, arkadaş; sevgili; temiz.
 • AYGUT (E) : Karşılık, mükafat.
 • AYGÜL (K) : Ay gibi ışıldayan, parlak, gül renkli, güzel; Ay'ın gülü.
 • AYGÜN (K/E) : Gösterişli, ay kadar güzel.
 • AYHAN (E) : Ay sahibi.
 • AYHATUN (K) : Ay yüzlü kadın.
 • AYKIZ (K) : Ay-kız
 • AYKUT (E) : Kutlu ay; ödül
 • AYLA (K) : Ayın çevresindeki hale; eş, zevce, kadın; beyaz ışık.
 • AYLİN (K) : Ayın çevresinde görülen ışık, ay evi, ayla; Ay'a ait.
 • AYMAN (E) : Ay gibi ışıklı.
 • AYNUR (K) : Ay gibi ışıklı, pırıl pırıl.
 • AYPARE (K) : Ay parçası
 • AYSAL (K/E) : Ay'a benzeyen.
 • AYSEL (K) : Ay gibi parlak ve güzel
 • AYSEN (K) : Aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimli
 • AYSIN (K) : Sen aysın ,ay kadar güzel sin.
 • AYSU (K) : Ay gibi parlak, berrak su
 • AYSUN (K) : Ay gibi ışıltılı ve güzelsin.
 • AYŞAN (K) : Ay gibi temiz, parlak şöhreti olan
 • AYŞE (K) : Yaşam, erinç; rahat, huzur içinde yaşayan
 • AYŞEGÜL (K) : Gül renkli, canlı ve güzel
 • AYŞEM (K) : Ay ışığı - Benim Ayşem
 • AYŞEN (K) : Ay gibi parlak, neşeli, sevimli
 • AYŞENUR (K) : Nur gibi parlak, pırıl pırıl, ay gibi güzel
 • AYŞIL (K) : Ay gibi ışıl ışıl.
 • AYŞİN (K) : Ay gibi güzel
 • AYTAÇ (E) : Ay-taç
 • AYTEK (E) : Ay-tek; Ay gibi.
 • AYTEKİN (E) : Ay prensi.
 • AYTEN (K) : Ay gibi beyaz tenli, güzel vücutlu.
 • AYTİGİN (E) : Aytekin.
 • AYTOLOUN (E) : Dolunay.
 • AYTUĞ (E) : Ay-tuğ
 • AYTÜL (K) : Ayın ışığını gölgeleyen ince ve beyaz renkli bulutların ayı süslemesi
 • AYTUNA (E) : Ay-tuna
 • AYVAZ (E) : Savaş gemilerinde cerrah yamağı, uşak; garson.
 • AZAD (E) : Hür; zarif.
 • AZADE (K) : Hür, zarif.
 • AZAM (E) : En büyük, ulu.
 • AZAMEDDİN (E) : Dinin ululuğu.
 • AZAMET (K/E) : Büyüklük, ululuk.
 • AZER (E) : Ateş.
 • AZİM (E) : Büyük, ulu; kuvvetli.
 • AZİME (K) : Kararlılık, niyet, büyük bela.
 • AZİMET (K) : İradeye dayanan karar.
 • AZİZ (E) : Değerli, sevgide üstün tutulan
 • AZİZE (K) : Kutsal, ermiş kadın - Sevgi hitabı
 • AZMİ (E) : Kasıt, kemikli, güçlü.
 • AZMİYE (K) : Niyetli, kararlı
 • AZRA (K) : El değmemiş bakire; Hz. Meryem'e verilen bir ad; Medine şehrinin bir adı
 •  
  Özlü Söz:
  Ne varsa çöplüğe at, belli başlı zamanlık, ölümü öldürmekte olanca kahramanlık. - (Necip Fazıl Kısakürek )
  Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
  Vatan kesinlikle esenliğe kavuşacak, millet kesinlikle mutlu olacaktır. Çünkü kendi esenliğini, kendi mutluluğunu memleketin ve milletin esenliğiiçin feda edebilen vatan evlatları çoktur.


  © Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
  Öneri: 1024x768 ve üstü