Kişi Adları ve Anlamları

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerKişi Adları ve Anlamları

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N
O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 • BABÜR (E) : Böbürlenme; Hindistan'da büyük Müslüman Türk devletinin kurucusu
 • BADE (K) : şarap, içki
 • BADEM (K) : Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç; Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi.
 • BADİ (E) : Rüzgara veya havaya ait.
 • BADİYE (K) : Çöl, kır.
 • BAĞATUĞ (E) : Cesur yiğit.
 • BAĞDAGÜL (K) : Değeri ölçülemeyen gül.
 • BAĞLAN : Büyük bir kuş türü
 • BAHA (E) : Güzellik, zariflik; Parıltı; Alışma, dadanma; Bahailik mezhebinin kurucusu.
 • BAHADDİN (E) : Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
 • BAHADIR (E) : Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi, yiğit, kahraman
 • BAHAR (K) : Kışla yaz arasındaki mevsim, ilkyaz; Güzellik, güzel, genç, taze; papatya; Put, çelipa, sanem; Atılmış pamuk; Ölçek; Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey.
 • BAHAULLAH (E) : Allah katında değer ve kıymet sahibi.
 • BAHİR (E) : Deniz, derya; Yalancı, ahmak, alık; Ekin sulayıcı, sulayan; Belli, besbelli, açık, apaçık; Işıklı, parlak, güzel.
 • BAHİRA (K) : Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. - Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
 • BAHİRE (K) : Işıklı, parlak, güzel; Dikenli ağaç; Açık, apaçık; Çok koşan cins deve; Vapur.
 • BAHİSE (K) : Söz eden, bahseden.
 • BAHİT (E) : Bahtı açık şanslı.
 • BAKİYE (K) : Şehvetli kadın; Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın.
 • BAHRİ (E) : Denize ait denize mensup, denizle ilgili; Denizci, levent; Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
 • BAHRİYE (K) : Donanmaya ait; Libya çölünde vahalar grubu; Gönlü geniş, cömert vaha gibi verimli.
 • BAHTINUR (K) : Talihli, şanslı, yazgısı parlak.
 • BAHTİSER (K) : Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden.
 • BAHTİŞEN (K) : Talihi, kaderi, kısmeti şen, İkbal
 • BAHTİYAR (K/E) : Bahtlı, talihli; Mesud, mutlu.
 • BAKANAY (K/E) : Gökyüzünde duran ay, açık seçik.
 • BAKİ (E) : Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz; Artan, kalan, geriye kalan; Korunmuş.
 • BAKİNAZ (K) : Sürekli nazlanan, çok nazlı.
 • BAHUR (E) : Fazla sıcaklık
 • BAKLAN : Büyük bir kuş türü
 • BALA (E) : Çocuk yavru; Yüksek, yüce, yukarı, (bkz. Ali); Azat; Yedek atı.
 • BALABAN (E) : Çocuk bekçisi; Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan.
 • BALAHATUN (K) : Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu.
 • BALAMİR (E) : Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü.
 • BALGIN (K) : Bala doymuş; çok tatlı, bal gibi.
 • BALHAN (K) : Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi.
 • BALIM (K/E) : Benim balım, tatlım - Çok sevgili, samimi arkadaş; Kardeş.
 • BALİ (E) : Eski, koca, köhne.
 • BALİSOY (E) : Eski, köklü soydan gelen.
 • BALK (E) : Şimşek.
 • BALKAN (E) : Sarp ve ormanlık sıradağları; Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir.
 • BALKAR (E) : Kafkasya'da yaşayan Kıpkaç'ların bir kolu.
 • BALKI (K/E) : Parıltı, ışık; Güzel parlak, süslü; Şimşek.
 • BALKIN (E) : Pırıldayan,parlak
 • BALKIR (E) : Şimşek.Parıltılı
 • BALKIZ (K) : Bal kadar tatlı kız; Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının örfte söylenişi.
 • BANGU (E) : Haykırış, bağırış. 2. Gökgürültüsü, yankı.
 • BANU (K) : Kadın, hanım, hatun, gelin, Prenses, Hanımefendi, Züheyla, güneş - Şarap, gülsuyu gibi şeylerin şişesi.
 • BARAK (E) : Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak. Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşarlar. - Barak Han: Çağatay hükümdarı (1266-1271).
 • BARAN (K) : Yağmur, Tarla sürerken sabanın açtığı iz; Mevsim-i Baran, yağmur mevsimi.
 • BARAY (E) : Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.
 • BARBAROS (E) : Kırmızı sakal (İtalyanca). Baba-Oruç. Türk denizci kaptan-ı derya. Oruç Gazi'nin İtalyanlarca meşhur olan ismi. Kanuni döneminde yaşayan ünlü denizci. Barbaros Hayrettin olarak bilinmekte.
 • BARÇIN (K) : Bir tür ipekli kumaş.
 • BARIK (E) : Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar; Yeşillik, çayırlık yer.
 • BARIM (E) : Varlık, servet, zenginlik.
 • BARIN (E) : Bütün, hep; Güç kuvvet; Göğüs; Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri.
 • BARIŞ (E) : Kavgasız, savaşsız yaşam, sulh.
 • BARİK (E) : Parıldayan; Nazik, dakik, ince, Fikr-i Barik İnce düşünce.
 • BARİKA (K) : Şimşek, yıldırım parıltısı.
 • BARKAN (K/E) : Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle; Hareketli kumul.
 • BARKIN (E) : Yolculuk eden, yolcu gezgin.
 • BARLAS (E) : Kahraman, savaşçı.
 • BARTU (E) : En eski Türk kağanlarından biri.
 • BASİR E) : Göz; Görme; Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
 • BASİRET (K) : Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş; Ön görüş, seziş.
 • BASRİ (E) : Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan'ı Basri'ye izafeten kullanılmıştır.
 • BASRİYE (K) : bkz. Basri
 • BAŞAK (K) : Arpa, buğday, yulaf gibi bitkilerin tanelerini taşıyan başı; Sağlam, dayanıklı; Okun uç kısmındaki sivri demir.
 • BAŞAR (E) : Girişilen eylemi amaca uygun sonuçlandırmak; Başarılı ol, işi sonuçlandır.
 • BAŞAY (K/E) : Birinci, ilkay.
 • BAŞBUĞ (E) : Başkumandan, hükümdar. - Eski Türklerde orduya kumanda eden hükümdar veya komutanlar.
 • BAŞEĞMEZ (E) : Buyruk altına girmeyen, kişilikli.
 • BAŞİR (E) : Müjdeci; Güler yüzlü, mesut, mutlu. (bkz. Beşir).
 • BAŞKAYA (E) : Kayaların başı, güçlü, kuvvetli.
 • BAŞKURT (E) : Ural dağlan bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy. Asıl ismi Başkırt'tır. Ural dağlannın güneyinde yerleşiktirler.
 • BAŞKUT (E) : Kutlu, talihli kimse.
 • BAŞOK (E) : Önde olan yiğit.
 • BAŞOL (E) : Başta ol, önder ol.
 • BAŞÖZ (E) : Önemli soydan gelen.
 • BATIGÜL (K) : Batı'da açan yetişen gül.
 • BATIHAN (E) : Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkelerin hanı.
 • BATIR (E) : Yiğit, kahraman, bahadır.
 • BATTAL (E) : İşe yaramaz, cesaretli, büyük; Cesur, kahraman; Pek büyük; hantal; İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı.
 • BATU (E) : Üstün gelen, galip.
 • BATUHAN (E) : Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han'ın torunu.
 • BATUR (E) : Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi, Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.
 • BATURALP (E) : Yiğitler yiğidi.
 • BAVER (E) : Tasdik, inanma. Sağlam, pek doğru.
 • BAYAR (E) : Ulu, yüce saygın, soylu; Ekilmemiş toprak.
 • BAYAZID (E) : bkz. Bayezid
 • BAYBARS (E) : Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars (el-Melikü'l-Zahir Rüknettin). (1223 Şam - 1277). Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı.
 • BAYBAŞ (E) : Zengin, ileri gelen, saygın.
 • BAYBORA (E) : Fırtına.
 • BAYÇA (K/E) : Zengin, varlıklı.
 • BAYDAN (E) : Şımarık, gururlu, kendini beğenmiş.
 • BAYDAR (E) : Kırım yarımadasında Sivastopol şehrinin güneyinde tartada bir Türk köyü. Güzellik ve bereketiyle ünlüdür.
 • BAYDIR (E) : Güçlü, kuvvetli.
 • BAYDUR (E) : Güçlü, kuvvetli, cesur.
 • BAYER (E) : Zengin, varlıklı kimse.
 • BAYEZİT (E) : Yezit (Emeviler zamanında Müslümanlar arasında fitne çıkaran biri) olmayan.
 • BAYKAL : Deniz
 • BAYÜLKEN : Yüce insan
 • BEDİA : Beğenilen, taktir edilen yeni şey. Eşi az bulunur güzellikte
 • BEDİHE : Başlangıç - Güzel söz
 • BEDRİYE : Dolunayla ilgili - Ay kadar güzel
 • BEGÜM : Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san
 • BEHÇET : Güzellik, sevinç, güleryüzlülük
 • BEHİCE : Şen, güleryüzlü
 • BEHİÇ : Şen, güzel, güleryüzlü
 • BEHİRE : Güzel, asil
 • BEHİYE : Güzel ve alımlı kadın
 • BEHLÜL : Fazla güzel ve hayırlı kimse
 • BELDE : Memleket,şehir,kasaba
 • BELEN : Bel, İki tepe arasındaki alçak kısım
 • BELGİN : Kesin, apaçık, Kesin ve eksiksiz belirlenen
 • BELİN : Şaşkınlık, hayret
 • BELİZ : İşaret,iz
 • BELKIS : Saba melikesi, Seba ülkesinin kraliçesi
 • BELMA : Sakin, yumuşak
 • BENAN : Parmak uçları
 • BENEK : Namuslu kadın,
 • BENGİ : Sonu olmayan , sonsuz, ebedi
 • BENGİSU : İçene ölümsüzlük verdiğine inanılan su
 • BENGÜ : Sonu olmayan, ebedi
 • BENGÜL : Ben gülüm - Üzerinde benekler olan gül
 • BENİZ : Yüz
 • BERAT : Birine nişan madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge
 • BEREKET : Bolluk,gürlük,ongunluk
 • BERFİN : Kardan gelen, kardan yapılma - Tertemiz, kar gibi beyaz
 • BERGÜZAR : Anılmak için verilen şey , andaç
 • BERİA : Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
 • BERİL : Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden, Zümrüt
 • BERK : Sert ,sıkı ,sağlam ,katı
 • BERKAY : Berk-ay
 • BERKE : Altınordu Hükümdarı
 • BERNA : Genç, yiğit, körpe,delikanlı
 • BERRA : Doğru sözlü, hayır işleyen
 • BERRAN : Keskin,kesici
 • BERRAK : Aydınlık, parlak - Duru, saf
 • BERRİN : Yüksek, yüce
 • BERŞAN : Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden
 • BESİM : Güleç
 • BESİSU : Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
 • BESTE : Bir müzik eserini oluşturan ezgiler
 • BESTENİGAR : Türk müziğinde bileşik bir makam
 • BESTEGÜL : Gül demeti
 • BETİM : Kişi veya olayların genel özelliklerini gözde canlşandırma
 • BETÜL : Ayrı kök salmış fidan, Namuslu kadın, erkeğe yanaşmayan kadın - Hz.Meryem'in lakabı - Bakire
 • BEYHAN : İçindekini, aklındakini açıkça söyleyen
 • BEYZA : En beyaz, en ak, daha beyaz - Günahtan kaçınmış, Çok beyaz, lekesiz
 • BİLGE : Bilgili, bilgisini yararlı kullanan
 • BİHTER : Pek iyi, en iyi
 • BİKE : Evlenmemiş,çocuğu olmamış kadın.
 • BİLGE : Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
 • BİLGİN : Herhangi bir konuda derin bilgisi olan.
 • BİLGÜN : Bil-gün
 • BİLHAN : Çok bilgili
 • BİLLUR : Parlak şeffaf taş, kristal, Pek duru , pürüzsüz
 • BİNGÜL : Bin gülün güzelliğinde
 • BİNNAZ : Çok nazlı
 • BİRCAN : Herksçe sevilen, candan
 • BİRİCİK : Tek ,birtane
 • BİRGÜL : Benzersiz gül
 • BİRKAN : Bir-kan
 • BİRSEN : Bir tek sen
 • BORA : Bir çeşit rüzgar, sert ve geçici yel
 • BORAN : Kısa süren fırtına
 • BUĞDAY : Buğdaygillerden öğütülerek un yapılan bitki
 • BUĞRA : İki hörgüçlü,iri deve
 • BUKET : Çiçek demeti
 • BULUT : Hava kürede asılıdurmdaki su damlacıkları kütlesi
 • BURAĞAN : Kısa süreli ,güçlü yel.
 • BURAK : Hz. Muhammed'in Kudüs'te Miraç'a çıkarken bindiği at benzeri binek
 • BURCU : Güzel koku, ıtır
 • BURÇAK : Baklagillerden bir bitki
 • BURÇİN : Dişi geyik, ahu, Dişi ördek
 • BURHAN : Kanıt
 • BURKHAN : Heykel,özellikle Buddha heykeli
 • BUSE : Öpmek, öpüşmek, öpücük
 • BÜKÜM : Bükme eylemi
 • BÜLENT : Yüce, yüksek, talihli, haykırma
 • BÜŞRA : Sevinçli, müjdeli haber, incil
 •  
  Özlü Söz:
  Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir şüpheye düşüyorsun? - (Mevlana Celaleddin Rumi)
  Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
  İhracat mallarımızın, hükümetin yakın kontrolü altında, satışlarının teşkilatlandırılması önemlidir. (1937)


  © Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
  Öneri: 1024x768 ve üstü