Günlük Yaşamdaki Fizik

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerGünlük Yaşamdaki Fizik

 
Özlü Söz:
Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin... Mucize yürüyebilmen değil inanabilmendir. - (Seyyid Ahmet Arvasi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliğialabilmeli, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki,yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Millîince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleritoplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göreişlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk millî musikisi yükselebilir,evrensel musikide yerini alabilir.(1934)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü