Nobel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Nobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 ]


1901 Wilhelm Roentgen, Münich
Önceleri X-Işını sonradan kendi adıyla anılan Roentgen-Işınlarının keşfinden dolayı (1895) ödül almıştır. Roentgenin keşfi Fizikte verilen Nobel ödülleri içinde, insan oğlunun en uzun süre yararlandığı keşif olmuştur. Bilindiği gibi Roentgen filmi hastane ve sağlık kuruluşlarında 100 yıldır uygulana gelmektedir.
 
1902 H. A. Lorentz, Leiden - P. Zeeman, Amsterdam
Bir dış elektromanyetik alanın madde üzerindeki manyetik etkisini keşfetmelerinden dolayı Nobel Fizik Ödülünü paylaşmışlardır. Keşif bilim litaratürüne ve ders kitaplarına Zeeman Olayı şeklinde girmiş ve atom, molekül ve temel parçacıkların dipol momentlerinin ölçümünü gerçekleştirmeyi sağlamıştır. Keşif ders kitaplarında bir bölüm oluşturacak kadar içerikli olup, modern fizik derslerinde önemli bir yer tutar.
 
1903 H. A. Becquerel - Pierre & Marie Cruie, Paris
Becquerel'in keşfettiği "maddenin kendiliğinden radyasyon salması" ve bu konuya Bay-Bayan Curie'lerin radyasyon ölçümleri ile ilgili katkısından dolayı ödüle layık görülmüştür. Radyasyon doz birimleri "bekerel" ve "küri" olarak adlandırılır.
 
1904 Lord Rayleigh, London
Önemli bazı gazlarla ilgili yoğunluk çalışması ve bu arada Argon gazını keşfetmesi sonucu olarak yılın Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Üniversite kitaplarında kendi adı ile anılan teori ve formülleri vardır.
 
1905 Phillipp Lenard, Kiel
Katot ışınları ve elektronlar üzerinde yaptığı çalışmalarından dolayı ödüle layık görülmüştür. (1898-1899)
 
1906 J. J. Thomson, Cambridge
Gazların elektrik boşalması, gazların elektrik iletimi üzerine yaptığı deneysel ve teorik araştırmalarından ve elektronu keşfinden dolayı (1897) ödüle layık görülmüştür.
 
1907 Albert A. Michelson, Chicago
Ders kitaplarının özellikle rölativite ve optik bölümlerine geçen Michelson - Morley interferrometresi adlı optik enstrumanın ilk prototipini keşfetmesi ve ışığın hızını ölçmesinden dolayı (1880'ler) ödül almıştır.
 
1908 Gabriel Lippmann, Paris
Girişime dayalı olarak, ilk renkli fotoğraf filmini yapmasından (1891) dolayı ödül almıştır.
 
1909 G. Marconi - C. F. Braun, Strasbourg
Telsiz telgrafın geliştirilmesine yaptıkları katkıdan dolayı ödülü paylaşmışlardır. Telsiz telgrafın, telex, fax gibi, modern cihazlara dönüşmesinde etkili oldular.
 
1910 J. R. Van Der Waals, Amsterdam
Gaz ve sıvıların hal denklemleri üzerine yaptığı çalışmalarından (1881) dolayı ödül almıştır. Moleküllerde Van Der Waals etkileşimi kitaplara geçmiştir.
 


 
Özlü Söz:
İyi bir beyne sahip olmak yeterli değildir, işin esası onu iyi kullanabilmektir. - (René Descartes)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türkiye'nin gerçek sahibi veefendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde,herkesten daha çokrefah, mutluluk ve servete hakkı olan ve daha layık olan köylüdür. (1922 )


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü