Nolbel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerNobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


1901 Wilhelm Roentgen, Münich
Önceleri X-Işını sonradan kendi adıyla anılan Roentgen-Işınlarının keşfinden dolayı (1895) ödül almıştır. Roentgenin keşfi Fizikte verilen Nobel ödülleri içinde, insan oğlunun en uzun süre yararlandığı keşif olmuştur. Bilindiği gibi Roentgen filmi hastane ve sağlık kuruluşlarında 100 yıldır uygulana gelmektedir.
 
1902 H. A. Lorentz, Leiden - P. Zeeman, Amsterdam
Bir dış elektromanyetik alanın madde üzerindeki manyetik etkisini keşfetmelerinden dolayı Nobel Fizik Ödülünü paylaşmışlardır. Keşif bilim litaratürüne ve ders kitaplarına Zeeman Olayı şeklinde girmiş ve atom, molekül ve temel parçacıkların dipol momentlerinin ölçümünü gerçekleştirmeyi sağlamıştır. Keşif ders kitaplarında bir bölüm oluşturacak kadar içerikli olup, modern fizik derslerinde önemli bir yer tutar.
 
1903 H. A. Becquerel - Pierre & Marie Cruie, Paris
Becquerel'in keşfettiği "maddenin kendiliğinden radyasyon salması" ve bu konuya Bay-Bayan Curie'lerin radyasyon ölçümleri ile ilgili katkısından dolayı ödüle layık görülmüştür. Radyasyon doz birimleri "bekerel" ve "küri" olarak adlandırılır.
 
1904 Lord Rayleigh, London
Önemli bazı gazlarla ilgili yoğunluk çalışması ve bu arada Argon gazını keşfetmesi sonucu olarak yılın Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Üniversite kitaplarında kendi adı ile anılan teori ve formülleri vardır.
 
1905 Phillipp Lenard, Kiel
Katot ışınları ve elektronlar üzerinde yaptığı çalışmalarından dolayı ödüle layık görülmüştür. (1898-1899)
 
1906 J. J. Thomson, Cambridge
Gazların elektrik boşalması, gazların elektrik iletimi üzerine yaptığı deneysel ve teorik araştırmalarından ve elektronu keşfinden dolayı (1897) ödüle layık görülmüştür.
 
1907 Albert A. Michelson, Chicago
Ders kitaplarının özellikle rölativite ve optik bölümlerine geçen Michelson - Morley interferrometresi adlı optik enstrumanın ilk prototipini keşfetmesi ve ışığın hızını ölçmesinden dolayı (1880'ler) ödül almıştır.
 
1908 Gabriel Lippmann, Paris
Girişime dayalı olarak, ilk renkli fotoğraf filmini yapmasından (1891) dolayı ödül almıştır.
 
1909 G. Marconi - C. F. Braun, Strasbourg
Telsiz telgrafın geliştirilmesine yaptıkları katkıdan dolayı ödülü paylaşmışlardır. Telsiz telgrafın, telex, fax gibi, modern cihazlara dönüşmesinde etkili oldular.
 
1910 J. R. Van Der Waals, Amsterdam
Gaz ve sıvıların hal denklemleri üzerine yaptığı çalışmalarından (1881) dolayı ödül almıştır. Moleküllerde Van Der Waals etkileşimi kitaplara geçmiştir.
 

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


 
Özlü Söz:
Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir. - (Lev Nikolayeviç Tolstoy)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Her çeşit mali yükümlülüklerimizi, günü gününe yerinegetirmek suretiyle, devlet itibarını, mali sermaye ve senetleri koruma ve sağlamlaştırma hususunda, bütün tedbirleri almak ve bu konuda dikkatli bulunmak prensibimizdir. (1937)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü