Nobel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Nobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 ]


1911 Wilhelm Wien, Wurzburg
Isıl radyasyonun yayılma kanunlarını keşfinden dolayı ödüllendirilmiştir. Buluş modern fizik kitaplarında ve özellikle kuantum fiziği ve termodinamik konularında formül ve açıklama olarak, hala yer almaktadır. (1893)
 
1912 Nils Dalén, Stockholm
Deniz feneri ve sabit suüstü araçlarının aydınlatılmasıyla ilgili, olarak otomatik gaz regülatörünü keşfinden dolayı ödüllendirilmiştir. Bu keşif, diğerleriyle karşılaştırıldığında çok sınırlı bir uygulama alanına sahiptir.
 
1913 H. Kemerlingh Onnes II, Leiden
Düşük sıcaklıkta maddenin davranışı ve sıvı helyumun üretilmesine yönelik uygulamalarından dolayı ödüle layık görülmüştür. Keşif, süperiletkenlik konusundaki çalışmalara öncülük etmiştir. (1908)
 
1914 Max T. F. Laue, Frankfurt
Kristallerde X-ışını saçılması konusundaki çalışmalarından ve X-ışınlarının elektromanyetik dalga olduğunu göstermesinden dolayı, ödül almıştır (1912). Günümüzde nükleer fizik kitaplarında ve X-ışını konusunda Laue kırınımı belirli bir kesim oluşturur.
 
1915 William Henry & William Lawrence Bragg, Manchester
X-ışınları ve kristal yapı tayini konusundaki çalışmalarından dolayı ödül almışlardır. X-ışını ve kristalografi konusundaki kitaplar baştan sona Bragg'ların teori deneyleri ve diagramlarını içerir. Bu buluş temel bilimlere ve X-ışını araştırma laboratuvarlarına çok büyük katkıda bulunan bir keşif olarak değerlendirilir.
 
1916 Ödül Verilmemiştir.
 
 
1917 C. G. Barkla, Edinburg (1918'de)
Elementlerin karakteristik X-ışınlarını keşfinden dolayı ödül almıştır. (1906)
 
1918 Max Planck, Berlin (1919'da)
Kuantum kavramını fiziğe getirmesi, enerjinin kuantumunu keşfi ve kuantum fiziği konulu çalışmaları başlatmasından dolayı ödüle layık görülmüştür. Keşif, kuantum fiziğine bir başlangıç oluşturması ile bilim dünyasında çok anlamlı bulunur. Keşif aslında 1900 yılında yapılmış fakat ödüllendirme ancak 1918 ödülü adı ile 1919'da yapılabilmiştir. (Savaşın etkisiyle)
 
1919 Johannes Stark, Greifswald
Kanal ışınlarında Doppler olayının benzeri ve elektrik alanda, spektral çizgilerdeki yarılmaları keşfetmesiyle ödüle layık bulunmuştur. (1913) Olay kitaplara Stark Olayı olarak geçmiş ve manyetik alanla oluşturulan Zeeman Olayının elektrik alanla optik spektrumlarda oluşturulan tam bir benzeridir. Keşif, üniversite ders kitaplarında bir bölüm oluşturacak kadar içeriklidir.
 
1920 C. E. Guillaume, Sevres
Nikel-çelik alaşımlarındaki anomalilerle ilgili keşifleri ile fizikte ölçme konusuna getirdiği hassasiyet konusundaki çalışmalarından dolayı ödüle layık bulunmuştur.
 


 
Özlü Söz:
Büyüklük, kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktadır. - (Mark Orel)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Benim her emrim yapılır, çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü