Nobel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Nobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 ]


1921 Albert Einstein, Berlin
Teorik fiziğe katkıları ve özellikle de fotoelektrik olayın formülünü keşfetmesinden dolayı ödüle layık görülmüştür. Einstein'ın formüle ettiği fotoelektrik olay, modern fizik ve kuantum fiziği derslerinde önemli yer tutar. Keşif fotosell olarak bina ve asansör kapılarının açılıp kapanmasında, uzay aracı ve uydularda güneş pili ile çalışan otomobillerde ve sanayi kesiminde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bilindiği gibi, Einstein 1905 yılında Özel Rölativite, 1915 yılında da Genel Rölativite teorilerini kurmuştur.
 
1922 Niels Bohr, Cophenagen
Atomların yapısı ve özellikle de hidrojen atomu ile ilgili olarak atomdan yayılan ışıma konusundaki çalışmalarından dolayı ödüle layık bulunmuştur. Günümüzde üniversite ders kitaplarında Bohr Atom Modeli önemli bir yer tutar. Hemen hemen tüm atom fiziği kitapları, Bohr teorisine yer verir. Bu teori klasik yaklaşımdan kuantum mekaniksel yaklaşıma bir geçiş oluşturur. Az sayıda kuantum koşulu kullanılır. Bohr tümleme ve Bohr karşılama ilkeleri de klasik ve kuantum teoriler arsında bağ kuran ilkelerdir.
 
1923 R. A. Millikan, Pasadena
Elektrik yükünün e = - 1,6 x 10-19 C değerini ölçmesi ve fotoelektrik olayla ilgili çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiştir. Millikan'ın en küçük elektrik yük kuantumu olan elektron yükünü ölçen deneyi, kuantum ders ve laboratuvarlarında kendi adı ile yerini almış ve vazgeçilmez deneylerden biri olarak üniversite eğitim programına girmiştir.
 
1924 M. Siegbahn, Uppsala
1925 yılında bu ödül sahibine, X-ışınları spektroskopisi ile ilgili çalışmalarından dolayı verilmiştir.
 
1925 J. Franck & G. Hertz, Göttingen - Halle
Bu iki bilim adamı arasında paylaşılan ödül, her iki araştırmacının elektron-atom çarpışmalarıyla ilgili çalışmalarından dolayı verilmiştir. Keşif, ders kitaplarına Franck-Hertz deneyi olarak girmiş olup çarpışma yolu ile atomları üst kuantum seviyelerine çıkararak atomik yapının kuantumlu olduğunu gösteren çok önemli bir deneydir.
 
1926 J. Perrin, Paris
Maddenin yapısındaki süreksizlik ve özellikle sedimantasyon dengesi konusunda yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülmüştür.
 
1927 Arthur Holly Compton & C. T. R. Wilson, Chicago - Cambridge
Kendi adı ile anılan Compton olayı keşfi ve Wilson'un sis odası deneysel düzeneği çalışmalarından dolayı ödül bu iki bilimadamı arasıda paylaştırılmıştır. Compton olayı, bir X-ışını fotonunun duran bir elektrona çarparak, enerjisinin bir kısmını elektrona aktardığı ve kendisinin dalga boyunun değiştiğini gösteren bir deneydir. Wilson sis odası ise; yüklü parçacıkların sis içinden geçerken iyonlaşma sonucu buhar birikimi şeklinde oluşan izlerinin gözle görülebildiği son derece bir gösteri deneyidir.
 
1928 Sir Owen Willians Richardson, London
Termoiyonik olayla ilgili ve özellikle kendi adı ile tanınan kanunu keşfetmesinden dolayı ödüle layık görülmüştür. Termal fizikte Richardson kanunu önemli bir konudur ve termoiyonik emüsyonla ilgilidir. Bu ödül 1928 yılı ödülü olarak, 1929'da verimiştir.
 
1929 Prens Louis Victor de Broglie, Paris
Kütleli cisimlerin, örneğin elektronun, hızlandırıldığında dalga karakteri kazanmasını keşfetmesinden dolayı bu ödül verilmiştir. de Broglie hipotezi olarak ders kitaplarına geçen bu olay kapsamlı sonuçlar getirmiştir.
 
1930 Sir Venkata Raman, Calcutta
Işığın madde tarafından saçılması ve özellikle Raman spektroskopisi olarak bilinen fluoresan ve fosforesan ışımalarla ilgili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülmüştür.
 


 
Özlü Söz:
İktidar, ancak onu eğilip alabilme cesaretini gösterenlere verilir. - (Lev Nikolayeviç Tolstoy)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tek hedefi, ekonomi sahasında memleketin refahı için kendi serbestisini temin ve her memleketin ayrı ayrı iyiliğiyle, genel refaha hizmet etmekten ve siyasi sahada ise barış içinde yaşamak ve meşru müdafaa vasıtalarını, herkes için ve herkese karşı, olduğu gibi muhafaza etmekle beraber, diğer devletlerle karşılıklı olarak harp silah ve araçlarını azaltmaktan ibarettir. (1933)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü