Nobel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Nobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 ]


1931 Ödül Verilmemiştir.
 
1932 Warner Heisenberg, Leipzig
Kuantum mekanikte, Heisenberg belirsizlik ilkeleri olarak bilinen kanonik eşlenik değişkenlerin ölçme hassasiyeti sınırındaki belirsizlikleri tespit etmiş olmasından dolayı ödüle değer bulunmuştur. Keşif 1927 yılında yapılmıştır. Fiziğe yeni bir bakış açısı getirmiştir. Enerji-zaman, konum-momentum, açısal yerdeğiştirme-ilgili açısal momentum gibi ikili kavramların her ikisinin birden eşzamanlı olarak istenen hassasiyette ölçülemeyeceğini ispat etmiştir. Bu ikililerin eşzamanlı ölçümündeki belirsizliklerin çarpımının h Planck sabitinden büyük olması sınırı getirilmiştir.
 
1933 Erwin Schrödinger & P. A. M. Dirac, Berlin - Cambridge
Ödül bu iki bilimadamının Atomların Kuantum Mekanik Teorisine yaptıkları çok önemli katkılardan dolayı verilmiştir. Schrödinger (1926) ve Dirac kendi adlarını taşıyan denklemleri ve Dirac'ın yorumlarından dolayı ödül almışlardır.
 
1934 Ödül Verilmemiştir.
 
1935 J. Chadwick, Liverpool
1932 yılında nötronu keşfetmesinden dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Nötron, yüksüz, kütleli ve atomun çekirdeğinde bulunan radyoaktif bir temel parçacıktır. Yüksüz olduğu için çok giricidir. Kendi kütlesine yakın parçacıklarla çarpıştırılarak durdurulabilir.
 
1936 V. F. Hess & C. D. Andersen, Insbruck - Pasadena
Hess, kozmik radyasyonu keşfinden dolayı; Andersen ise, pozitronu (pozitif yüklü elektron) keşfinden dolayı ödüle layık görülmüşlerdir. Kozmik radyasyonun kaynağı astronomi için bir inceleme konusudur. Pozitron ise, kütlesi elektronunkine eşit, fakat yükü +e olan parçacıktır. Yani elektrona negatron da denir. Bunlar birbirinin zıt parçacıklarıdır. İkisi bir araya geldiğinde, gamma fotonuna dönüşürler.
 
1937 C. J. Davisson & G. P. Thomson, New York - London
Her iki bilimadamının da birbirlerinden bağımsız olarak; hızlandırılan parçacıkların dalga özelliği kazanmalarını deneyle göstermelerinden dolayı verilmiştir. Her ikisi de elektronu hızlandırarak, kristal filmlerden geçirip, difraksiyon (kırınım) deseni elde etmişlerdir. Bu dalgalara olasılık dalgası denir.
 
1938 E. Fermi, Rome
Nötronlarla ışınlanan maddelerin radyoaktif hale gelmesini ilk defa göstermesi dolayısıyla ödüllendirilmiştir.
 
1939 E. O. Lawrance, Berkeley
Siklotron diye adlandırılan hızlandırıcıyı keşfi ve bu hızlandırıcı ile yapılan nükleer fizik deneylerinde pek çok yapay radyoaktif elementin bulunmasına yaptığı katkıdan dolayı ödüle layık bulunmuştur. Periyodik tablodaki 103 atom nolu element Lawrensiyum da onun keşfettiği bir elementtir. Siklotron, yüklü parçacıkları dairesel yörüngelerde hızlandıran bir düzenektir.
 
1940 Ödül Verilmemiştir.
 


 
Özlü Söz:
Hakikate yalnız bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır. - (Bruyere)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Anayasa da, Osmanlı İmparatorluğunun, Osmanlı Devletinin öldüğünü algı ve deyiş ve onun yerine yeni Türkiye Devleti’nin geçtiğini duyuran ve bu devletin yaşamının da kayıtsız koşulsuz egemenliğin ulusun elinde kalmasıyla mümkün olduğunu anlatan bir yasadır. (17.02.1923, İzmir İktisat Kongresi Açış Söylevi)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü