Nolbel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerNobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


1931 Ödül Verilmemiştir.
 
1932 Warner Heisenberg, Leipzig
Kuantum mekanikte, Heisenberg belirsizlik ilkeleri olarak bilinen kanonik eşlenik değişkenlerin ölçme hassasiyeti sınırındaki belirsizlikleri tespit etmiş olmasından dolayı ödüle değer bulunmuştur. Keşif 1927 yılında yapılmıştır. Fiziğe yeni bir bakış açısı getirmiştir. Enerji-zaman, konum-momentum, açısal yerdeğiştirme-ilgili açısal momentum gibi ikili kavramların her ikisinin birden eşzamanlı olarak istenen hassasiyette ölçülemeyeceğini ispat etmiştir. Bu ikililerin eşzamanlı ölçümündeki belirsizliklerin çarpımının h Planck sabitinden büyük olması sınırı getirilmiştir.
 
1933 Erwin Schrödinger & P. A. M. Dirac, Berlin - Cambridge
Ödül bu iki bilimadamının Atomların Kuantum Mekanik Teorisine yaptıkları çok önemli katkılardan dolayı verilmiştir. Schrödinger (1926) ve Dirac kendi adlarını taşıyan denklemleri ve Dirac'ın yorumlarından dolayı ödül almışlardır.
 
1934 Ödül Verilmemiştir.
 
1935 J. Chadwick, Liverpool
1932 yılında nötronu keşfetmesinden dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Nötron, yüksüz, kütleli ve atomun çekirdeğinde bulunan radyoaktif bir temel parçacıktır. Yüksüz olduğu için çok giricidir. Kendi kütlesine yakın parçacıklarla çarpıştırılarak durdurulabilir.
 
1936 V. F. Hess & C. D. Andersen, Insbruck - Pasadena
Hess, kozmik radyasyonu keşfinden dolayı; Andersen ise, pozitronu (pozitif yüklü elektron) keşfinden dolayı ödüle layık görülmüşlerdir. Kozmik radyasyonun kaynağı astronomi için bir inceleme konusudur. Pozitron ise, kütlesi elektronunkine eşit, fakat yükü +e olan parçacıktır. Yani elektrona negatron da denir. Bunlar birbirinin zıt parçacıklarıdır. İkisi bir araya geldiğinde, gamma fotonuna dönüşürler.
 
1937 C. J. Davisson & G. P. Thomson, New York - London
Her iki bilimadamının da birbirlerinden bağımsız olarak; hızlandırılan parçacıkların dalga özelliği kazanmalarını deneyle göstermelerinden dolayı verilmiştir. Her ikisi de elektronu hızlandırarak, kristal filmlerden geçirip, difraksiyon (kırınım) deseni elde etmişlerdir. Bu dalgalara olasılık dalgası denir.
 
1938 E. Fermi, Rome
Nötronlarla ışınlanan maddelerin radyoaktif hale gelmesini ilk defa göstermesi dolayısıyla ödüllendirilmiştir.
 
1939 E. O. Lawrance, Berkeley
Siklotron diye adlandırılan hızlandırıcıyı keşfi ve bu hızlandırıcı ile yapılan nükleer fizik deneylerinde pek çok yapay radyoaktif elementin bulunmasına yaptığı katkıdan dolayı ödüle layık bulunmuştur. Periyodik tablodaki 103 atom nolu element Lawrensiyum da onun keşfettiği bir elementtir. Siklotron, yüklü parçacıkları dairesel yörüngelerde hızlandıran bir düzenektir.
 
1940 Ödül Verilmemiştir.
 

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


 
Özlü Söz:
Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa, asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir. - (Karl Marx)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Zaferin vasıtası yalnız kılıçtan ibaretkalan birmillet, birgün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişanolur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve üzücüolur ki, kendi memleketinde bile mahkûm ve esir bir halde kalabilir. Onun için gerçek fetihler yalnız kılıçla değil sabanlayapılandır. Milletleri vatanlarında bağlamanın, millete istikrar sağlamanın vasıtası sabandır, saban kılıç gibi değildir. Okullandıkça kuvvetlenir. Kılıç kullanan kol çok geçmeden yorulduğu halde, sabanını kullanan kol zaman geçtikçe toprağın daha çok sahibi olur. Kılıç vesaban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün olayları ve hadiseleri hayatın bütün gözlemleri bunudoğruluyor.(1923 )


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü