Nolbel Fizik Ödülleri

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerNobel Fizik Ödülleri

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


1991 Gill de Gennes
Sıvı kristaller üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık bulunmuştur.
 
1992 G. Charpak
Fransız fizikçi, maddenin iç kısımlarını incelemek için kullanılan çok-telli ve orantılı oda dedektörünü doğrudan bir bilgisayara bağlayarak veri toplama hızını arttırmıştır. Böylece çok seyrek gerçekleşen parçacık etkileşimlerinin izlenmesini sağlamıştır.
 
1993 R. Hulse & J. Taylor
Kendi çevrelerinde çok hızlı dönen PSR 1913+6 kod adıyla bilinen çifte pulsarları bulmuşlardır. Bu keşifle Einstein'ın rölativite teorisine açıklık getirmelerinden dolayı bu iki Amerikalı astrofizikçiye ödül verilmiştir.
 
1994 Bertram Brockhouse & Clifford G. Shull
Yoğunlaştırılmış maddelerdeki neutron dağılımı tekniklerinin geliştirilmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı(neutron spectroskop'un geliştirilmesiyle Bertram Brockhouse'a ve neutron kırınım tekniğinin keşfiyle Clifford G. Shull' a) verilmiştir.
 
1995 Martin L. Perl & Frederick Reines
Lepton fiziğine yapmış oldukları katkılardan dolayı Martin L. Perl ve Frederick Reines' e verilmiştir. (Tau lepton keşfiyle Martin L. Perl'e neutrino'nun gözlemlenmesiyle Frederick Reines'e)
 
1996 David M. Lee - Douglas D. Osheroff & Robert C. Richardson
Hellium-3 'ün yüksek akışkanlığının keşfiyle David M. Lee , Douglas D. Osheroff ve Robert C. Richardson' a verilmiştir.
 
1997 Steven Chu - Claude Cohen-Tannoudji & William D. Phillips
Laser ışığıyla atomların yakalanması için bir method geliştiren Steven Chu, Claude Cohen ve William D. Phillips' e verilmiştir.
 
1998 Robert B. Laughlin - Horst L. Störmer & Daniel C. Tsui
Quantum akışkanlığının çok az uyarılma sonucu yeni bir şeklinin bulunmasıyla Robert B. Laughlin Horst L. Störmer ve Daniel C. Tsui'ya verilmiştir.
 
1999 Gerardus't Hooft & Martinus J.G. Veltman
Elektroweak etkileşiminin quantum yapısının aydınlatılması çalışmalarıyla Gerardus't Hooft ve Martinus J.G. Veltman'a verilmiştir.
 
2000 Zhores I. Alferov - Jack S. Kilby & Herbert Kroemer
Bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki çalışmalarıyla (Yüksek hız ve opto-elektronik'te kullanılan yarı iletken dağınık yapıların geliştirilmesiyle Zhores I. Alferov ve Herbert Kroemer' e; bütünleşik devrelerin keşfindeki katkısından dolayı Jack S. Kilby'e) verilmiştir.
 

[ 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 ]
[ 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 ]
[ 2001-2010 | 2011-2020 ]


 
Özlü Söz:
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur. - (Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bir köylü ev sanayii kurulması için çareler düşünmek akla gelir. Bizde köylü, evine, aile ve çocuklarının yaşanmasına gerekli olan yiyecek, içecek ve herkes gibi giyecek için para sarfetmemelidir. Köylü ailenin, elbiseninaba ve kaba bez dokuma tezgahı, sabanı gibi olmalıdır. Bu esasın yaygınlaştırılması ileriye ait bir ideal olmakla beraber, bu gayeye varmak için tedbirler düşünmek ve teşebbüslerde bulunmak çoklüzumludur. Aksi takdirde herşey yolunda gittiği zaman ancak yaşayabilen ve memleket nüfusunun üçte ikisini oluşturan bu insanlar hava gibi, tarım hastalıkları gibi ve nihayet piyasa gibi tesirlerin müsaade etmemesi halinde bütün kusuru hükümete ve vergilere yüklemekten çekinmeyeceklerdir. (1931)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü